Skip links

Psihijatrija/psihologija – Sindrom sagorevanja

Šta je sindrom sagorevanja?

Sindrom sagorevanja ili “burn-out” sindrom je fenomen koji se uglavnom dovodi u vezu sa hroničnim stresom na radnom mestu, ali može se odnositi i na druge životne kontekste u kojima je osoba izložena kontinuiranom stresu. Nastaje kada je osoba preplavljena zahtevima koji se od nje očekuju da ispuni, dok isti prevazilaze realne resurse i kapacitete sa kojima ona u datim trenutcima raspolaže. Osobe koje su podložnije ovom sindromu su perfekcionisti, kao i izrazito ambiciozni ljudi koji imaju veoma visoka očekivanja od sebe i okoline.

Kako se burn-out sindrom manifestuje?

Ovaj sindrom nastaje,kada su kapaciteti osobe preplavljeni, kada je njen trud neprepoznat, kada su vremenski rokovi kratki,a obim posla povećan. Posledično ona se oseća iscrpljeno na emocionalnom i fizičkom i mentalnom planu, slabe kapaciteti upamćivanja, koncentracije i ostvaruju se slabiji profesionalni rezultati. Prisutan je doživljaj beznadežnosti, niže lične vrednosti, samopouzdanje je značajno sniženo. Reaguje se depresivnim raspoloženjem, ali se od depresije razlikuje, po tome što je javljanje afekta depresivnog polariteta pretežno vezano za i odnosi se na profesionalni kontekst.

Da li i kada treba potražiti stručnu pomoć?

Preplavljenost, osećaj da osoba ne može da sama izađe na kraj sa situacijom, depresivno raspoloženje koje se širi i na druge sfere života mogu biti signal za potraživanje stručne pomoći. 

U Euromedikovim ustanovama, možete se obratiti stručnom timu psihijatara i psihologa edukovanih iz različitih psihoterapijskih modaliteta , i na jednom mestu pronaći sve što Vam je potrebno iz domena psihijatrije, psihodijagnostike i psihoterapije.