Skip links

Psihijatrija/psihologija – Patološko čupanje kose – Trihotolomanija

Poremećaji navika i impulsa spadaju u specifične poremećaje ponašanja koji se karakterišu ponavljanim postupcima koji nemaju jasnu racionalnu motivaciju, patološko ponašanje je povezano sa impulsima koje osobe ne mogu da kontrolišu i jedan od takvih poremećaja je patološko čupanje kose (trihotilomanija).

Poremećaj se karakteriše primetnim gubitkom kose zbog ponavljanog neuspeha suprostavljanju impulsu za čupanje kose. Čupanju kose obično predhodi rasuća napetost, a prati ga doživljaj olakšanja i zadovoljstva. Navedene smetnje mogu biti simptom depresije,opsesivno kompulzivnog poremećaja.

Osnovna terapijska doktrina za lečenje navedenog poremećaja je prolongirana psihoterapija, dobri terapijsko rezultati se postižu primenom i odgovarajuće farmakoterapije.

Euromedik tim Vam omogućava da na jednom mestu, efikasno, ciljano uradite potebnu dijagnostiku, da se u uslovima dobrog timskog rada psihijatra, psihologa edukujete, dobijete preoruke za adekvatan tretman.