Skip links

Tag: Psihoterapija

Psihijatrija/psihologija – Patološko čupanje kose – Trihotolomanija

Psihijatrija/psihologija – Patološko čupanje kose – Trihotolomanija

in Tags

Poremećaji navika i impulsa spadaju u specifične poremećaje ponašanja koji se karakterišu ponavljanim postupcima koji nemaju jasnu racionalnu motivaciju, patološko ponašanje je povezano sa impulsima koje osobe ne mogu da kontrolišu i jedan od takvih poremećaja je patološko čupanje kose (trihotilomanija). Poremećaj se karakteriše primetnim