Skip links

Otorinolaringologija – Gastroezofagealni refluks

Gastroezofagealni refluks (GERB) sve više pobuđuje interesovanje specijalista otorinolaringologije   zbog  učestalih  manifestacija koje ova bolest ispoljava u ORL regiji. Neretko su ORL specijalisti prvi koji posumnjaju da se radi o ovom problemu na osnovu simptoma i kliničkog nalaza koji zateknu prilikom pregleda. Zanimljivo je da čak kod oko  75% osoba sa evidentnim tegobama u ORL regiji, i  klinički jasno prisutnim posledicama GERB-a, pacijenti do tada nisu obraćali pažnju niti osećali gastrične smetnje tipa gorušice ili  vraćanja  kiselog želudačnog sadržaja.

Simptomi GERB-a:

Otorinolaringologu se pacijenti najčešće obraćaju zbog iritativnog kašlja, grebanja u grlu, stalno crvenog grla i uporno obloženog belog jezika, zadaha iz usta, potrebe za čestim nakašljavanjem u vidu „pročišćavanja  grla“.

Osećaj „knedle u grlu“ jedan je od tipičnih simptoma, pri čemu  gutanje nije kompromitovano i protiče bez problema. Disanje je takođe, savim uredno. Ono što pacijenti navode kao vrlo iritirajuće  jeste stalno  postnazalno slivanje  sekreta, nagomilavanje sekreta u zadnjem delu ždrela i nosa, često zapušen nos, obično naizmenično, jedna pa druga strana. Nekada navode i bol u vidu žarenja iza grudne kosti, što lekara kliničara navodi da ozbiljno pristupi ispitivanju i otkrivanju uzroka problema, jer ovakav bol može biti i srčanog porekla.

Mehanizam nastanka:

Gastrofofagealni refluks (GERB) nastaje vraćanjem želudačnog sadržaja natrag u jednjak, što samo po sebi nije bolest. Prvi simptomi  javljaju se u donjem spratu jednjaka usled pojačane želudačne sekrecije i usporene peristaltike. Vremenom dolazi i do popuštanja mišićnog sfinktera na prelazu želuca u jednjak. Ukoliko ovo stanje traje, a uzrok se ne leči, dolazi do razvoja gastroezofagelne refluksne bolesti (GERB). Bolest u toku daljeg napredovanja doseže i do gornjih partija jednjaka kada nastaje Faringolaringealni refluks (FLR). Tada može izazvati simptome slične astmatičnom napadu. Naime, u predelu donjeg sprata ždrela i grkljana ukrštaju se delovi disajnog i digestivnog puta. Želudačni sadržaj se preko jednjaka i zadnjeg zida grkljana izliva između glasnica u traheju, a potom u pluća. Samo još jedan korak i putem zadnjih nosnih otvora želudačni sekret iz ždrela dospeva do sluznice nosa, što se pretežno dešava noću dok je telo u horizontali.

 Prema popularnoj Montrealskoj definiciji iz 2006. godine, „GERB je stanje koje nastaje kada refluks želudačnog sadržaja uzrokuje zabrinjavajuće simptome ili komplikacije“.

Manifestacije u ORL regiji:

Komplikacijama GERB-a na jednjaku, kao sastavnom delu organa za varenje, pretežno se bave gastroenterolozi, dok se ORL specijalisti bave dijagnostikovanjem i lečenjem posledica GERB-a u domenu gornjih disajnih organa. 

Stanja koja opisujemo kao Hronični faringitis, Hronični rinitis ili Rinosinuistis, kod više od polovine pacijentata nalazimo korelaciju sa gastrointestinalnim bolestima, a sve je više potvrda da GERB loše  utiče i na kvalitet glasa.

Čak kod pacijenata sa atopijskom konstitucijom i dokazanom rinosinusnom alergijom u značajnom procentu GERB može biti okidač za manifestaciju oboljenja. 

Veoma je zanimljiva korelacija GERB-a sa upalama ušiju, istina kod svega 1-2 % svih otitisa, ali je dokazana ova veza, gde  putem Eustahijevih tuba, agresivni želudačni sadržaj dospeva do bubne duplje. Potom, na njenoj sluznici izaziva burnu zapaljensku reakciju koju ne možemo izlečiti sve dok ne rešimo problem GERB-a.

Dijagnostika i lečenje:

  1. 1.Anamneza, detaljna sa već opisanim simptomima uz podatak da tegobe ne prolaze na ponavljanu  terapiju propisanu za lečenje navedenih tegoba, ili prolaze kratkotrajno, praktično samo dok traje terapija.
  2. Kompletan ORL pregled, otoskopija, rinoskopija prednja i zadnja, indirektna laringoskopija, palpacija vrata, Panendoskopija u ORL regiji i eventualno Laringomikroskpija ( LMS).
  3. Pregled gastroenterologa, Ultrazvuk abdomena, Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS) sa uzimanjem uzorka na Helicobacter pylori i Patohistološki pregled sluznice želuca,  jednjaka i duodenuma. 
  4. Dopunska ispitivanja: Ultra zvuk vrata i štitaste žlezde sa pregledom endokrinologa  zbog mogućnosti pridruženih bolesti.
  5. Laboratorijske analize, Kompletna krvna, slika, SE, glikemija, lipidni status, brisevi nosa i ždrela, eventualno sputum i test na Helicobacter pylori.
  6. Konsultacija nutricioniste

Terapija GERB-a je  sistematična i kombinovana,  gastroenterološka i otorinolaringološka. Veoma je važan  timski pristup lečenju ove bolesti što je u Euromediku svakodnevna rutina.

  1. Kauzalna- usmerena na lečenje osnovne bolesti od strane gastroenterologa, eventualno eradikacija Hel.pylori, antibiotici, antacidi, inhibitori protonske pumpe; dovoljno dugo, oko 2 do 6 meseci, zavisno od intenziteta tegoba.
  2. Simptomatska- sanacija postojećih tegoba u ORL regiji: antibiotika prema antibiogramu, antihistaminika, uvođenje  topikalnih kortikosteroidnih sprejova, redovna toaleta nosa u cilju održavanja dobre prohodnosti sluznice 
  3. Korekcija i prilagođavanje načina  ishrane, po savetu nutricioniste
  4. Umerena fizička aktivnost, eventualno korektivne vežbe prema savetu  fizijatra 

Pregledi ORL specijaliste i gastroenterologa sa navedenom ultra zvučnom dijagnostikom, Gastroezofagoskopijom i dopunskim  ispitivanjima mogu se obaviti  u Euromediku jednostavnim zakazivanjem pregleda putem telefona, kada će Vas dočekati tim iskusnih stručnjaka iz ove oblasti.

Edukacija/Prevencija:

Problem GERB- isključivo se rešava timskim pristupom i poverenjem, a pre svega disciplinom ishrane i promenom životnih navika. Veoma je važno ovu bolest stalno držati pod kontrolom, ne odustajati, uvesti obavezne mere umerene fizičke ativnosti, a konformistički, sedentalni životni stil  prilagoditi potrebma kako  ne bi došlo  do ponovnog ispoljavanja ove bolesti.