Skip links

Otorinolaringologija – Audiometrija

Šta je to audiometrija?

Tonalna audiometrija je subjektivna metoda provere stanja sluha.                                                                       

Radi se u rutinskoj proveri sluha i kod pacijenata kod kojih sumnjamo da postoji oštećenje sluha. Određuje se stepen i tip oštećanja sluha.

Kako se izvodi?

Audiometrija se izvodi pomoću aparata koji se zove audiometar.

Ispituje se sluh u opsegu od 125Hz do 8000Hz. Prvo se preko slušalica ispituje vazdušna, a potom preko vibratora, koji se postavlja na mastoid, koštana vodljivost.

Pacijenutu se na svakoj ispitivanoj frekvenci pušta čist ton od jačeg ka tišem, a najmanja jačina koju pacijent čuje, predstavlja prag sluha,  beleži se u grafikon u kom na kraju dobijamo krivu audiogram.

Pacijet pritiskom na taster ili dizanjem ruke signalizira kada je čuo ton. Iz ovoga je jasno da je neophodna saradnja pacijenta, te je audiometriju teško izvesti kod dece mlađe od 5 godina, kao i kod pacijenata gde zbog fizičkog i psihičkog stanje nije moguće ostvariti saradnju.

Šta nam pokazuju dobijeni razultati?

Prema izgledu krivih za vazdušnu i koštanu provodljivost i njihovom medjusobnom odnosu određuje se vrsta oštećenja sluha (perceptivno, konduktivno, mešovito oštećenje), odnosno u kom segmentu slušnog aparata je lokalizovana patološka lezija  kao i u kom stepenu.

Zašto se sa problemom sluha javiti u Euromedik?

Već smo naveli značaj audiometrije u dijagnostici oboljenja slušnog aparata. Međutim da bi došli do precizne dijagnoze neophodno je uzeti detaljnu anamnezu, načiniti ORL pregled i po potrebi dopuniti nalaz radiološkom dijagnostikom i konsultativnim pregledom drugih specijalista.