Skip links

Tag: Poremećaji spavanja

Neurologija – Poremećaji spavanja (nesanica, prekomerna pospanost, abnormalna ponašanja u spavanju)

Neurologija – Poremećaji spavanja (nesanica, prekomerna pospanost, abnormalna ponašanja u spavanju)

in Tags

Najčešći poremećaj spavanja na koji se pacijenti žale lekaru jeste nesanica (insomnija). Pored toga postoje i stanja koja se karakterišu hroničnom, prekomernom dnevnom pospanošću (hipersomnija) ,kao i bihejvioralnim manifestacijama  spavanja (parasomnija- kratka konfuzna budjenja, mesečarenje,noćni strahovi…). Postoje podaci da najmanje 50% odraslih zdravih osoba ima