Skip links

Otorinolaringologija – Oštećenje sluha

U zavisnosti koji je deo uva zahvaćen razlikujemo:

1)Konduktivno oštećenje sluha

Kod ovog oštećenja sluha postoji problem u spoljašnjem ili srednjem uvu koji ometa uvo da pravilno sprovodi zvuke. Uzroci su najčešće ušna mast( cerumen) u spoljašnjem slušnom hodniku, perforacija bubne opne (oštećena bubna opna) i oštećenja srednjeg uva kod zapaljenskog procesa, prisustvo tečnosti u srednjem uvu ili fiksacija slušnih koščica kao kod otoskleroze.

2)Senzorineuralno oštećenje sluha

U pitanju je poremećaj funkcije kohlee ili slušnog živca i slušnih puteva. Ako je oštećenje u kohlei naziva se kohlearno ili senzorno oštećenje sluha. Ako je oštećenje slušnog živca ili slušnih puteva zove se retrokohlearno ( iza kohlee) ili neuralno oštećenje sluha. Uzroci kohlearnog oštećenja su brojni I mogu biti nasledni, toksični, autoimuni, kao posledica starosti, buke, povrede I nepoznati.

Kod slušnog živca treba misliti na tumor koji ga pritiska i neurološke bolesti kao što je multipla skleroza.

3)Ukoliko postoji i konduktivno i senzorineuralno oštećenje sluha govorimo o mešovitom oštećenju sluha

Posebnu pažnju treba obratiti na jednostrana senzorineuralna oštećenja sluha i to na akutnu idiopatsku senzorineuralnu nagluvost ili gluvoću.

Radi se o bolesti koja se karakteriše akutnim ( iznenadnim) nastankom nagluvosti ili gluvoće kod osoba koje su prethodno bile zdrave I nisu bolovale od ušiju. Najčešće je zahvaćeno jedno uvo, ređe oba. Čulo za ravnotežu najčešće nije zahvaćeno. Uzrok ovog poremećaja nije poznat, pa se zato naziva idiopatskim. Ipak, pretpostavlja se da je najverovatnije  uzrok virusna infekcija. Poremećaj je često udružen sa zujanjem, osećajem zapušenosti u zahvaćenom uvu. U oko polovine slučajeva dođe do spontanog, uglavnom delimičnog oporavka sluha. 

Treba naglasiti da akutni gubitak sluha nije urgentno stanje i terapiju nije neophodno započeti u prva 24h, ali treba brzo reagovati, u prvih sedam dana, važno ga je prepoznati i na vreme uputiti pacijenta ORL specijalisti.

Neurinom akustikusa je dobroćudni tumor kohleovestibularnog živca koji veoma sporo raste. Iako je po svojoj prirodi benigan, po svojoj lokalizaciji može biti “maligan” jer se nalazi u endokranijumu.

Simptomi su veoma oskudni, što je lose jer pacijent, a i lekar, često ne obrate pažnju na vreme. Sa strane tumora postoji često zujanje u uvu zbog pritiska tumora na slušni živac. Najčešće postoji i jednostrana nagluvost. Vrtoglavica ne postoji jer postepeno sve veće oštećenje  čula za ravnotežu biva centralno kompenzovano.

Zato svako jednostrano zujanje i senzorineuralna nagluvost moraju pobuditi sumnju na tumor.