Skip links

Tag: Endokrinologija

Endokrinologija – Dijabetesno stopalo

Endokrinologija – Dijabetesno stopalo

in Tags

Dijabetesno stopalo je komplikacija šećerne bolesti i prestavlja skup koštanih i mekotkivnih promena na stopalu. Oko 15% dijabetičara dobijaju dijabetesno stopalo. Može dovesti  do ozbiljnih kompliakcije pa sve do amputacije, nastaje kao posledica neuropatije i periferne vaskularne bolesti. Dijabeteno stopalo može biti tipa: neuroishemijskog stopalo(narušena

Endokrinologija – Dijabetes melitus i disfunkcija autonomnog nervnog sistema

Endokrinologija – Dijabetes melitus i disfunkcija autonomnog nervnog sistema

in Tags

Autonomni nervi sistem, simpatikus i parasimaptikus kao delovi autonomnog nervnog sistema  suprostavljeni u svojim ulogama kontrolišu funkcionisanja celog tela van svesne kontrole.  Narušena funkcija autonomnog nervnog sistema je česta komplikacija kod dijabetesa sa dugim trajanjem. Autonomna neuropatija dovodi do smanjenja ili nepravilnog funkcionisanja jedne ili

Endokrinologija – Savremena terapija u lečenju dijabetesa melitusa

Endokrinologija – Savremena terapija u lečenju dijabetesa melitusa

in Tags

U lečenju dijabetesa podjednako je bitno rešavati glikoregulaciju, hipertenziju i hiperlipidemiju. Terapija glikoregulacije zahteva određivanje individualnih ciljnih vrednosti glikemije i  HbA1C. Prema aktuelnim preporukama u lečenju dijabetesa tip 2 prvi nivo terapije je primena metformina I promena životnog stila(redukcija telesne težine, redukovna fizička aktivnost ,

Endokrinologija – Smanjena funkcija nadbubrežne žlezde

Endokrinologija – Smanjena funkcija nadbubrežne žlezde

in Tags

Smanjena funkcija nadbubrežnih žlezda (Adisonova bolest – primarna slabost nadbubrežnih žlezda ) je retko hronično oboljenje i nastaje kao posledica obostranog razaranja kore nadbubrežne žlezde autoimunim procesom( organizam stvara antitela protiv  kore nadbubrežne žlezde) i može se javiti udruženo sa drugim autoimunim bolestima kao što

Endokrinologija – Nodusi nadbubrežne žlezde

Endokrinologija – Nodusi nadbubrežne žlezde

in Tags

Adrenalni incidentalomi ( nodusi) su nadbubrežne mase promera jednakog ili većeg od 1cm, otkrivene slučajno nekom od vizuelizacionih metoda (ehotomografijom, kompjuterizovanom tomografijom ili magnetnom rezonancom) ili pri hirurškoj intervenciji  kod osoba čiji simptomi i znaci ne ukazuju ni na endokrinološku niti na nadbubrežnu bolest. Postoje

Endokrinologija – Lečenje čvorića na štitastoj žlezdi

Endokrinologija – Lečenje čvorića na štitastoj žlezdi

in Tags

Lečenje zavisi od vrste čvorića štitaste žlezde.  Ako čvor štitaste žlezde nije karcinom, mogućnosti lečenja uključuju:  Praćenje. Ako biopsija pokaže da imate nekancerozni čvor štitaste žlezde, vaš lekar može predložiti da jednostavno pratite vaše stanje. To obično znači fizički pregled, testove funkcije štitaste žlezde i

Endokrinologija – Uticaj ishrane i fizičke aktivnosti na menstrualne cikluse i ovulaciju

Endokrinologija – Uticaj ishrane i fizičke aktivnosti na menstrualne cikluse i ovulaciju

in Tags

Prekomerna uhranjenost kao i slaba uhranjenost utiču na osovinu HPO-hipotalamus, hipofiza I ovarijumi , samim tim i na menstrualne cikluse.  Masno tkivo je hormonski aktivno tkivo, produkuje niz  hormona, medju njima i  leptin, kojim utiče  i komunicira sa CNS, pre svega sa hipotalamusom, izveštavajući o

U savremenom svetu najviše žena umire od bolesti krvnih sudova (posebno srca i mozga) i od tumora (posebno dojke, grlića materice, pluća i digestivnog trakta)
Endokrinologija – Lečenje reproduktivnih poremećaja

Endokrinologija – Lečenje reproduktivnih poremećaja

in Tags

Da bismo lečili reproduktivne poremećaje, neophodno je prvo uraditi detaljna ispitivanja, da bi utvrdili uzrok poremećaja i time znali šta lečimo. U zavisnosti od uzroka poremećaja menstrualnih ciklusa kao I pratećih poremećaja u vidu pojave akni, hirzutizma, poremećaja fertiliteta savetuje se odgovarajuće lečenje :  

Endokrinologija – Androgeni poremećaji kao uzrok poremećaja menstrulanog ciklusa, akni, pojačane maljavosti

Endokrinologija – Androgeni poremećaji kao uzrok poremećaja menstrulanog ciklusa, akni, pojačane maljavosti

in Tags

Androgeni (testosterone, DHEAS, androstenedione…) su hormoni koji se stvaraju/sintetišu u organiznmu svake žene u koncentracijama koje su višestruko niže nego u organizmu muškarca, zato za androgene kažemo da su to “muški” hormoni. Androgeni poremećaji kod žena su rezultat povećanog androgenog dejstva koje nastaje zbog povećanog

Endokrinologija – Menopauza, perimenopauza, postmenopauza, klimakterijum

Endokrinologija – Menopauza, perimenopauza, postmenopauza, klimakterijum

in Tags

Već nekoliko godina pre poslednje menstruacije počinje postepeno opadanje reproduktivne sposobnosti , odnosno postepeno slabljenje funkcije (rada) jajnika što se ispoljava kao poremećaj menstrualnih ciklusa i pojava određenih tegoba. Ovaj period do poslednje menstruacije se naziva perimenopauza. Menopauza označava poslednju menstruaciju u životu žene i

Endokrinologija – Ginekomastija ili porast dojke kod muškarca

Endokrinologija – Ginekomastija ili porast dojke kod muškarca

in Tags

Ginekomastija je porast jedne ili obe dojke kod muškarca usled pojave žlezdanog tkiva. Ginekomastija nije porast dojki usled nakupljanja masnog tkiva u predelu jedne ili obe dojke što se često javlja kod muškaraca sa prekomernom telesnom težinom ili gojaznih muškaraca. Ginekomastija može biti prolazna, takozvana