Skip links

Urologija – Terapija benigne hiperplazije prostate (BPH)

LEČENJE benigne hiperplazije prostate (periuretralnog adenoma) je kompleksno, ali je pristup svakom pacijentu pre svega individualan.

Odluku o vrsti tretmana postavljamo na osnovu dobro uzete anamneze (razgovora sa pacijentom), rektalnog pregleda, laboratorijskih analiza (Urin, UK, Azotnih materija, mokraćne kiseline, KKSL, PSA), Ultrazvučnog pregleda sa merenjem zaostalog urina,a ponekad i na osnovu endoskopije (uretrocistoskopija) i Urodinamskog ispitivanja (Uroflow i cistometrija).

Klinički BPH se klasično deli na tri stadijuma:

I stadijum-nestabilni detrusor.

II Stadijum-kompenzovani detrusor.

III Stadijum-dekompenzovani stadijum.

Na osnovu svega navedenog LEČENJE može biti: KONZERVATIVNO I HIRURŠKO .

U svakom slučaju za odluku koja je vrsta lečenja najbolja, pored procene stadijuma bolesti, bitna je i procena bolesnika, njegovog opšteg stanja, motivacije itd.

Konzervativno lečenje podrazumeva higijensko-dijetetski režim i uvođenje nekih lekova, pre svega Alfa blokera (Tamsulosin) i/ili hormonskih lekova (Finasterid ili Dutasterid).

Ukoliko pacijenti ne reaguju, ili vrlo slabo reaguju na prepisanu medikamentoznu terapiju, ili je zapremina prostate preko 70-80 grama (enormno uvećane prostate), a pacijent spada u grupu pacijenata II ili III stadijuma bolesti, u takvim slučajevima se predlaže HIRURŠKO REŠAVANJE uvećane prostate.

Nekad je u hirurškom zbrinjavanju bila dominantna transvezikalna prostatektomija kao način rešavanja uvećane prostate klasičnim hirurškim putem.

Danas se ona retko izvodi, pošto je endoskopski pristup postao “zlatni standard” u rešavanju BPH (Benigne hiperplazije prostate).

Endoskopske intervencije se izvode kroz prirodne puteve i kanale, pa je samim tim i procenat komplikacija mnogo manji, a postoperativno lečenje i ležanje u bolnici svedeno na maksimalno 3-4 dana.

U našoj Euromedik bolnici imamo stručan i iskusan tim Urologa koji RADE SVE VRSTE INTERVENCIJA ZBOG UVEĆANE PROSTATE, na novoj opremi najvišeg kvaliteta.