Skip links

Urologija – Torzija ciste morgagni – Klinička slika, dijagnoza i lečenje

Hidatida Morgagni – cista ili apendiks (sinonimi) testisa ili epididimisa je mala cista koja je smeštena na gornjem polu testisa ili glavi epididimisa i predstavlja zaostatak tj. rudiment Müllerovih (na testisu) ili Wolffovih kanala (na epididimisu)  iz prenatalnog doba. 

Ona postoji u skrotumu u raznim varijantama. Nekada postoji samo sa jedne strane – samo na gornjem polu testisa, samo na glavi epididima, sa iste strane i na testisu i na epididimisu, nekada jednostrano, a nekada i sa obe strane u raznim kombinacijama.

Nekada je uopšte nema ni sa jedne strane.

Ona je mala cistica ovalnog oblika koja ima malu peteljku kojom se  drži za testis ili epididymis i slobodno je pokretna u svim pravcima.

Posle raznih fizičkih aktivnosti koje su svakodnevne kod dečaka desi se da se ona uvrne oko svoje male peteljke, prekine joj se cirkulacija i dolazi do njene infarkcije kada se uveća, postane modra, napeta i bolno osetljiva a potom dolazi do pojave otoka skrotuma uglavnom u gornjem delu sa crvenilom kože.

Simptomi torzije hidatide su isti kao i kod torzije testisa, ali su svi simptomi po intenzitetu slabiji  –  bolovi u skrotumu su blagi do osrednje jaki, provocira ih i pojačava hod i dodir butine pri hodu, otok je manji i nastaje postepeno i polako uz blago crvenilo kože gornjeg dela skrotuma.  

Dečak hoda polako i poštedno poluraširenih nogu da bi sprečio pojavu bola ili ga smanjio a anamnestički podaci govore o blažim tegobama koje su se postepeno razvijale i do par dana unazad.

Klinički nalaz je najčešće jasan u smislu sumnje na torziju hidatide jer se torkvirana cista dosta jasno palpira prilikom pregleda u gornjem delu testisa ili glavi epididimisa kao bolno osetljiva ovalna promena a ponekad može čak i da se providi kao modrikasto plavičasta kvržica loptasta promena kroz tanku dečiju kožu (“blue dot” znak).

Terapija je operativna,  ali nije hitna jer najčešće ne postoji dilema o uzroku navedenog stanja u skrotumu. U tom slučaju sa operacijom može da se sačeka i do par dana. Malim operativnim zahvatom  uklanja se torkvirana cista Morgagni.

U slučaju da se ne preduzme operativno lečenje torkvirana Morgagni cista može da ostavi trajne posledice na testisu ili epididimisu.

U prilog tome govori i jedan od mnogih slučajeva iz prakse koji je upečatljiv i posebno se izdvaja zbog dužine trajanja torzije hidatide i sledstvenog intraoperativnog nalaza .  Dečak je doveden kod urologa 15 dana od početka bola koji je bio znak torzije hidatide kada je odmah podvrgnut operativnom lečenju.

Intraoperativno je nađena potpuno nekrotična (gangrenozna) hidatida Morgagni na gornjem polu testisa sa dekubitalnom nekrozom ovojnice testisa na kojoj je ležala i oštećenjem tkiva testisa na  tom mestu. 

Ekipa eminentnih urologa iz sistema Euromedik, radeći svakodnevno u svojim savremenim ambulantama, pored znanja, iskustva i poštovanja svih standarda u radu, imaju na raspolaganju  i najsavremenije aparate  i dostupne su im sve dijagnostičke procedure koje mogu da se urade odmah. 

U hitnim stanjima u urologiji mogu pacijentima da pruže pravovremeno i adekvatno operativno lečenje u  savremenoj specijalnoj hirurškoj bolnici kao i kvalitetan postoperativni tretman i negu.