Skip links

Tag: Hiperplazija prostate

Urologija – Terapija benigne hiperplazije prostate (BPH)

Urologija – Terapija benigne hiperplazije prostate (BPH)

in Tags

LEČENJE benigne hiperplazije prostate (periuretralnog adenoma) je kompleksno, ali je pristup svakom pacijentu pre svega individualan. Odluku o vrsti tretmana postavljamo na osnovu dobro uzete anamneze (razgovora sa pacijentom), rektalnog pregleda, laboratorijskih analiza (Urin, UK, Azotnih materija, mokraćne kiseline, KKSL, PSA), Ultrazvučnog pregleda sa merenjem