Skip links

Urologija – Urolitijaza

UROLITIJAZA – je prisustvo jednog ili više konkremenata (kalkulusa) u mokraćnih putevima

Formiranje  kamena u mokraćnim putevima je na našim prostorima, nažalost, vrlo učestala pojava.

Među raznim afekcijama urinarnog trakta, kalkuloza je na trećem mestu. Najčešće se javlja u srednjim godinama života,ali se može javiti kod dece i starijih ljudi.

Brojni faktori su značajni za genezu (nastajanje) urolitijaze. Stvaranje kamena u mokraćnim putevima može biti posledica više  različitih poremećaja, kao što su: nasledni faktor, geografska sredina, klimatski uslovi, unos tečnosti, uzrast i pol, ishrana, zanimanje, i neki unutrašnji faktori – takozvani metabolički poremećaji, pre svega hipersaturacija (zasićenje) i kristalizacija kao i  deficit inhibitora kristalizacije.

Obično se kamen stvara u bubrezima i tu „boravi“ određeno vreme, ali često zna da se pomeri iz bubrežnih čašica i tada na svom putu do mokraćne bešike kod pacijenata zna da izazove izrazito jake bolove koji su vrlo često praćeni mučninom i nagonom na povraćanje. Obično se tada pacijent javi urologu koji nakon urađene osnovne dijagnostike koja podrazumeva: nalaze urina, UK, KKSL i Ultrazvuka abdomena i male karlice, ordinira adekvatnu terapiju. Manji konkrementi se najčešće eliminišu spontano, ponekad uz dodatnu stimulaciju i terapiju ordiniranu od strane Urologa koja podrazumeva, pre svega, savet za uzimanjem veće količine tečnosti, antidoloroznu terapiju (lekovi protiv bolova) i posebnu grupu lekova koja ima efekat relaksacije i širenja mokraćnih puteva…

Ukoliko je kamen veći od 7-8 milimetara ili ukoliko su ti mokraćni putevi uži, vrlo često kamen može da se „zaglavi“ u mokraćnom kanalu.  

U takvim slučajevima je neophodna dodatna dijagnostika (Skener- CT Urografija), koja će Urologu pružiti neophodne dodatne informacije o funkciji bubrega,tačnoj lokalizaciji kamena i omogućiti procenu eventualne dodatne aktivne terapije. (Razbijanje kamena,plasiranje stenta u mokraćne puteve…).

Ovakve terapijske procedure vrlo efikasno rešavaju  ova akutna stanja i omogućuju brzi oporavak pacijenta i njegovo vraćanje u aktivan život.

U našoj ustanovi sve navedene dijagnostičke procedure kao i aktivni terapijski tretman (razbijanje kamena i dezopstrukcija mokraćnih puteva) se izvode od strane stručnog i iskusnog tima i na novoj opremi najvišeg kvaliteta.

U Euromediku raspolažemo sa dva sa aparata koja rešavaju urinarnu kalkulozu:

  1. Litotripsija LithoClastom koja generiše energiju bez stvaranja toplote i na taj način se izbegavaju termalna oštećenja urinarnih puteva, i koji može da destruiše (razbije) kamen i najveće tvrdoće. 
  2. Laserska litotripsija fleksibilnim ureterorenoskopom koja omogućuje razbijanje kamena u čašicama bubrega i bubrežnoj karlici.

Prednost ovih metoda su kratko vreme tretmana, korišćenje prirodnih puteva za pristup kamenu, bez rezova i korišćenja hirurškog noža. U najvećem broju slučajeva intervencije se rade u okviru dnevne bolnice, mada se u komplikovanim slučajevima  savetuje kratka hospitalizacija.