Skip links

Urologija – Bolesti penisa

Fimoza je najčešće oboljenje penisa.

Definiše se kao nemogućnost prevlačenja (apsolutna, kompletna) ili otežano prevlačenje (relativna) prepucijuma (kožice) preko glans penisa.

Može biti urođena ili stečena.

Urođena fimoza je vezana za manji elasticitet kože dok se za stečenu fimozu najčešće okrivljuju hronične infekcije glans penisa i prepucijuma (hronični balanopostitis) te neregulisana šećerna bolest.

Dugogodišnja fimoza izazvana hroničnim upalnim procesima može dovesti do suženja spoljašnjeg otvora mokraćnog kanala (uretre) te otežanog mokrenja. Usled loše higijene takođe može doći i do pojave premalignih i malignih promena na epitelu glans penisa i prepucijuma.

Dijagnozu postavljamo fizikalnim pregledom.

Lečenje fimoze je hirurško osim u pojedinim slučajevima urođene fimoze kada, uz upotrebu lokalnog anestetika, možemo pokušati da učinimo takozvanu manuelnu dilataciju. Ukoliko u tome ne uspemo preporučuje se hirurška intervencija.

Naziv hirurške intervencije je cirkumcizija. Preduslov za izvođenje je takozvana preoperativna priprema (osnovne lab.analize, pregled kardiologa, anesteziologa), a zbog uvida u opšte zdravstveno stanje pacijenta. Izvodi se u kratkotrajnoj opštoj anesteziji, ređe u lokalnoj. Tom prilikom se odstranjuje izmenjeni deo prepucijuma. Vreme trajanja operativne intervencije je oko tridesetak minuta. Nakon izlaska iz operacione sale pacijent je pod budnim okom našeg anesteziologa u trajanju od oko sat vremena.

Kada smo sigurni da je sve prošlo u najboljem mogućem redu pacijent biva otpušten kući uz adekvatnu terapiju i u dogovoru sa operatorom oko kontrolnih pregleda.

Dakle, reč je o ambulantnoj, odnosno jednodnevnoj hirurgiji.

Definitivni završetak lečenja odnosno skidanje konaca se izvodi između osmog i desetog dana nakon operativne intervencije, a u zavisnosti od lokalnog nalaza (stanja rane). Vreme od operacije do skidanja konaca ne zahteva poseban režim ishrane, savetujemo poštedu od umerenih i intenzivnih fizičkih aktivnosti, potpun izostanak seksualnih aktivnosti.

Zašto Euromedik kao izbor za izvođenje gore pomenute operativne intervencije?

Euromedikov urološko-hirurški tim ima ogromno iskustvo u sprovođenju kako gore navedene tako i svih uroloških hirurških procedura. Sve to ne bi bilo moguće bez saradnje sa anesteziološkom ekipom koja u svakom momentu ima potpuni uvid u stanje pacijenta, bilo da se radi o ambulantoj ili radikalnoj hirurgiji.

PARAFIMOZA

Parafimoza je najčešće posledica relativnog suženja prepucijuma (kožice) koji se teško prevlači preko glans penisa. Prilikom prevlačenja istog preko glansa, obično tokom seksualnog odnosa, masturbacije, zbog venske staze unutrašnji list otiče i vrši dalji pritisak na penis u predelu između glansa i tela(sulcus coronarius). Prepucijum ne može da se vrati preko glansa, otok biva izraženiji, glans postaje uvećan,bolno osetljiv, modrocrven.

Ukoliko ovo stanje potraje duže, dolazi do poremećaja arterijske cirkulacije što jako retko može dovesti do gangrene penisa.

Lečenje je u ranoj fazi, kada otok nije preterano izražen, moguće pokušati takozvanom manuelnom repozicijom prepucijuma preko glansa, uz eventualno punktiranje (bockanje) prepucijuma u cilju smanjenja otoka. Proceduru izvodimo u lokalnoj anesteziji (anestetik se daje u regiji korena penisa).

Ukoliko gore pomenuta procedura nije uspela pristupa se takozvanoj dorzalnoj inciziji koja ima za cilj da glans penisa rastereti pritiska. Dorzalna incizija podrazumeva presecanje gornje (dorzalne) strane prepucijuma. Nakon nekoliko dana, kada otok splasne, pristupa se definitivnom rešavanju problema po principu cirkumcizije.

FRAKTURA (RUPTURA) PENISA 

Fraktura penisa je ozbiljna povreda kod koje dolazi do pucanja tunice albuginee (omotača) kavernoznih tela penisa, samih kavernoznih tela, a i ne tako retko mokraćnog kanala (uretre). Najčešće nastaje tokom seksualnog odnosa kada penis nije u punoj erekciji.

Najčešće se manifestuje jakim bolom u penisu, specifičnim propratnim zvukom nalik lomljenju staklenog štapića te trenutnim gubitkom erekcije.

Nakon toga se javlja krvni podliv (hematom) na penisu, uvećanje penisa. Ukoliko je povređena i uretra na spoljašnjem otvoru se javlja sveža krv (uretroragija), ponekad otežano mokrenje.

Dijagnoza se postavlja adekvatnom anamnezom gde je jako bitno biti iskren u odnosu na mehanizam povrede. Nakon toga pristupamo fizikalnom pregledu.

Ukoliko posumnjamo na teži oblik povrede indikujemo magnetnu rezonancu genitalne regije. Uretrocistografiju (ubacivanje kontrastnog sredstva kroz spoljašnji otvor uretre) izvodimo ukoliko magnetna rezonanca nije dala dovoljno podataka o potencijalnoj povredi uretre.

Nakon postavljene dijagnoze i uvida u težinu povrede pristupa se u najvećem broju slučajeva hirurškom lečenju gde zaustavljamo krvarenje, vršimo rekonstrukciju povređenog dela penisa i uretre, ukoliko je ista povređena.

U izuzetnim slučajevima gde je nakon završene gore pomenute dijagnostike procenjeno da je stepen povrede mali možemo veoma oprezno pratiti pacijenta iz dana u dan, te ukoliko nakon nekoliko dana nemamo znakove progresije traume možemo zaključiti da se ista spontano sanirala.

Operativna intervencija se izvodi u opštoj anesteziji. Nakon završene intervencije pacijent je pod intenizvnim monitoringom anesteziologa u narednih nekoliko sati.

Ukoliko je opšte stanje pacijenta zadovoljavajuće, a lokalni hirurški nalaz uredan, pacijent biva otpušten iz bolnice nakon nekoliko dana(dva do tri)uz ordiniranu terapiju i uz dogovor sa operatorom oko daljih kontrola.

Između osmog i desetog dana vršimo skidanje konaca te se kod pacijenata gde nije došlo do povrede uretre lečenje tu i završava. Kod pacijenata kod kojih je povređena uretra, a u zavisnosti od obima iste, priča je drugačija i nje se ovom prilikom ne dotičemo.

Ovde napominjem da je fraktura penisa HITNO urološko stanje te da je indikovan HITAN pregled urologa. Ukoliko se povreda zanemari, kao posledica mogu nastati krivljenje penisa i impotencija. Iste kasnije zahtevaju jako komplikovane hirurške procedure koje se ne tako retko moraju izvoditi u vise akata.

 Zašto Euromedik kao izbor prilikom tretmana gore navedene povrede?

Euromedikov urološko-hirurški tim ima ogromno kako domaće tako i međunarodno iskustvo u genitalno-rekonstruktivnoj hirurgiji sa impresivnim rezultatima lečenja. Takođe pominjemo i anesteziološku ekipu koja je u svakom trenutku spremna da na najoptimalniji način pacijenta provede kroz samu operativnu intervenciju, neposredni postoperativni tok.

Pejronijeva bolest (induratio penis plastica)

Pejronijeva bolest predstavlja formiranje čvorića, pločica (plakova) u omotaču kavernoznih tela penisa (tunica albuginea), a usled hipertorfije vezivnog tkiva, koje pacijent obično sam napipa. Tome mogu prethoditi bolne erekcije, nelagodnost pri istoj, nemogućnost postizanja pune erekcije. Najčešće se javlja na dorzalnoj (gornjoj) strani penisa. U kasnijim fazama bolesti dolazi do krivljenja penisa na stranu plaka te ponekad i nemogućnosti koitusa.

Uzrok ove bolesti nije poznat. Pominju se ponavljane mikrotraume penisa, autoimune bolesti, genetska predispozicija.

Najčešće se javlja u periodu od 45-60 godina.

Ovde je jako bitno napomenuti da sama bolest u početku ima potpuno nepredvidiv tok. Naime, od početka simptoma do odluke o eventualnom hirurškom lečenju mora proći između šest meseci i godinu dana!!! U tom periodu se može očekivati da kod određenog broja pacijenata promene jednostavno nestanu, kod određenog broja ne pokazuju znake progresije dok se kod određenog broja pacijenata one šire i nakon godinu dana imamo jasnu sliku gde se bolest zaustavila.

Dakle,definitivna dijagnoza i odluka o daljem tretmanu se donosi nakon gore navedenog vremenskog perioda.

Do tada se može primeniti neki od modaliteta medikamentoznog lečenja, koji, na žalost do sada nije dao neke bitnije rezultate.

Fizikalnim pregledom jasno možemo napipati promene na penisu. Nakon toga se izvodi prostaglandinski test kojim objektivizujemo stepen zakrivljenja penisa te procenu erektilne disfunkcije.

Tek nakon toga se pravi definitivni plan lečenja koji,ukoliko je pacijent kandidat za hiruršku intervenciju, ide od manje komplikovanih intervencija sa otklanjanjem plaka do ugradnje penilnih proteza i rekonstrukcijom tela penisa. Same hirurške procedure ovde neće biti opisane.

Zašto Euromedik kao izbor u rešavanju Pejronijeve bolesti?

Euromedikov urološko-hirurški tip ima ogromno iskustvo i uspeh u lečenju gore pomenute bolesti koje je i međunarodno prepoznato. U saradnji sa našom anesteziološkom ekipom bićete u sigurnim rukama od momenta postavljanja dijagnoze do završenog hirurškog lečenja.