Skip links

Urologija – Tumori testisa

Tumori testisa su karakteristični za mlađu mušku populaciju i uglavnom se javljaju u uzrastu između 15 i 40 godina. Iako se smatraju retkim, čine 1 do 2% svih tumora muškaraca u ovoj dobi. Najveća učestalost tumora testisa je u skandinasvkim zemljama dok je u Japanu izuzetno retka bolest. U Americi kod afroamerikanaca se javlja znatno ređe (25%) u odnosu na belce. Veću šansu da obole  od tumora testisa  imaju muškarci koji pripadaju višoj socioekonomskoj klasi. Faktori rizika za ovu bolest su još i: prethodno oboleli od ove bolesti na drugom testisu, osobe u čijoj familiji se javljao tumor testisa, osobe koje su imale nespušteni testis (kriptitohizam), osobe sa infertilitetom, povrede testisa, izloženost štetnom zračenju.

Osnovna podela tumora testisa je na seminomske i neseminomske tumore (90 do 95% svih tumora). Ostatak čine tumori lajdigovih ćelija, seroli ćelija i gonadoblastomi.

Dijagnoza tumora testisa u velikom broju slučajeva se postavlja već na osnovu klničkog pregleda što govori da samokontrola igra veliku ulogu u prevenciji i ranom otkrivanju ove bolesti. Nakon dobro uzete anamneze i obavljenog kliničkog pregleda radi se ultrazvučna dijagnostika, laboratorijske analize (beta HCG, Alfa feto protein i laktat dehidrohgenaza (LDH)). U cilju pronalaženja stadijuma  u kojoj se bolest nalazi radi se skener grudnog koša, abdomena i male karlice. Nejasni slučajevi zahtevaju hiruršku biopsiju radi potvrde ili odbacivanja radne dijagnoze.

Potvrđeni tumor testisa se leči hirurškim putem: kompletno ili delimično uklanajnje testisa. 

Kada se sazna vrsta tumora na osnovu patohistološkog pregleda i utvrdi tačan stadijum bolesti pacijent odlazi na onkološki konzilijum koji može predložiti dalje lečenje: hemotetrapija  ili zračna terapija. U kasnijim fazama lečenja dolazi u obzir  i nova hirurgija radi uklanjanja zaostalih limfnih žlezda u koje se tumor najpre širi. 

Zahvaljujući efikasnim metodama lečenja a pre svega hemoterapiji, lečenje tumora testisa se obavlja veoma uspešno sa visokim procentom izlečenja (preko 90%).