Skip links

Tag: Bolesti penisa

Urologija – Bolesti penisa

Urologija – Bolesti penisa

in Tags

Fimoza je najčešće oboljenje penisa. Definiše se kao nemogućnost prevlačenja (apsolutna, kompletna) ili otežano prevlačenje (relativna) prepucijuma (kožice) preko glans penisa. Može biti urođena ili stečena. Urođena fimoza je vezana za manji elasticitet kože dok se za stečenu fimozu najčešće okrivljuju hronične infekcije glans penisa