Skip links

Otorinolaringologija – Vrtoglavica

Vrtoglavica je čest i veoma neugodan osećaj okretanja, nestabilnosti, ljuljanja, propadanja ili tonjenja. Gotovo uvek kod pacijenta izaziva strah. Često je praćena mučninom, povraćanjem, ponekad zujanjem i osećajem punoće u uvu. Tada govorimo o pravim vrtoglavicama. Najčešći uzrok vrtoglavica je upravo oboljenje unutrašnjeg uva ili vestibularnog živca. Međutim nisu tako retki ni slučajevi vrtoglavica izazvanih oboljenjem centralnog nervnog sistema (centralne vrtoglavice, mali mozak na primer).

Benigni paroksizmalni pozicioni vertigo (BPPV)

BPPV se manifestuje kratkim napadima vrtoglavice koji traju nekoliko sekundi, pacijenti to nekad opisuju kao tonjenje kada legnu, kada se okreću s jedne strane na drugu u krevetu, ili pri promeni položaja glave. Ponekad je praćeno mučninom ili povraćanjem. Uzrokuju ga otoliti ( kristali) u unutrašnjem uvu. Terapija je veoma uspešna i koriste se repozicioni manevri koji podrazumevaju, nakon prethodne dijagnostike, pozicioniranje pacijenta na krevetu kako bi se otklonili otokristali u unutrašnjem uvu. 

Menierova bolest( MB)

MB je nepoznatog uzroka i zahvata i čulo sluha i čulo za ravnotežu. Manifestuje se napadima vrtoglavice koji naglo počnu, traju od nekoliko minuta do nekoliko sati, zujanjem u uvu i osećajem punoće u uvu i postepenim oštećenjem sluha na obolelom uvu. Bolest najčešće počinje u srednjem životnom dobu, jednostrana je, ređe kasnije može biti zahvaćeno i drugo uvo.

Medikamentozna terapija Menierove bolesti za sada ne postoji jer se ne zna uzrok nastanka bolesti. Za vreme napada vrtoglavice mogu se davati lekovi koji smanjuju vrtoglavicu I mučninu. U zavisnosti od težine kliničke slike mogu se primenjivati i drugi vidovi lečenja.

Obostrano oštećenje vestibularnog  sistema

Podrazumeva da su oštećena oba čula za ravnotežu, i desno i levo. Najčešće nastaje kao posledica 

-primene ototoksičnih lekova (najčešće gentamicina)

-autoimunih oboljenja unutrašnjeg uva

-obostranog Menierovog oboljenja

-često je i nepoznatog uzroka.

Manifestuje se otežanim kretanjem, posebno u mraku  ili na neravnom terenu.

Akutna i hronična zapaljenja srednjeg uva, povrede i tumori srednjeg i unutrašnjeg uva takođe mogu da se manifestuju vrtoglavicama.

Najčešći uzroci vrtoglavica su bezazlena oboljenja, ali zbog onih potencijalno opasnih potrebno je svakog pacijenta sa vrtoglavicama detaljno ispitati.

Važno je obaviti na prvom mestu neurološki i otorinolaringološki pregled, a po potrebi i preglede kod lekara drugih specijalnosti.

Kad otkrijemo uzrok vrtoglavice pristupa se lečenju.

U Euromediku, pored iskusnog tima otorinolaringologa, postoji mogućnost pregleda kod audiologa sa velikim iskustvom kao I uspešna interdisciplinarna saradnja koja je neophodna u rešavanju diferencijalno-dijagnostičkih dilema.

Šta je vrtoglavica?

Medicinski izraz za vrtoglavicu je vertigo, sto potice od latinske rijeci verto, koja znaci okretanje. Sam vertigo je, zapravo,  simptom koji se javlja kod odredjenih oboljenja  (nekada moze da bude i jedini simptom oboljenja). Ovde treba naglasiti da postaje stanja koja lice na vrtigo, a to zapravo nisu, kao malaksalost, nesvestica, mracenje pred ocima.

Kako nastaje vertigo?

Vertigo nastaje pod uticajem različitih faktora, koji dovode do oštećenja centra za ravnotezu u unutrašnjem uvu ili živca za ravnotežu (tada govorimo od PERIFERNIM vrtoglavicama) ili moždanih puteva ravnoteže (kada govorimo o CENTRALNIM vrtoglavicama). Periferne  vrtoglavice su češće i bezazlenije i njima se bave ORL specijalisti, dok su centralne vrtoglavice  u domenu neurologije

Šta uzrokuje periferni vertigo? 

Najčešće je uzrokovan virusnim infekcijama (herpes i varičela zoster virus), ređe bakterijskim infekcijama (koje su obično ozbiljnije), povredama (kada imamo potres centra za ravnotežu), problemima sa cirkulacijom (povišen krvni pritisak, anemija, masnoće u krvi, poremećaj zgrušnjavanja krvi…). Veću predispoziciju za ovaj tip veriga imaju osobe koje boluju od šećerne bolesti, osteoporoze, autoimunih i metaboličkih bolesti i osobe starije životne dobi.

Kako se najčešće klinički manifestuje periferni vertigo?

Osim okretanja, koje moze biti različitog intenziteta, trajanja i učestalosti, pacijent navodi osjecaj nestabilnosti, zanošenja u hodu, mučninu, često sa povraćanjem, bledilo, pojačano znojenje i strah. Blaži oblici se mogu ispoljiti samo osećajem ljuljanja ili propadanja. Obzirom da su centari za sluh i ravnotežu smešteni, jedan pored drugog, u unutrašnjem uvu i od njih kreće zajednički živac (n.vestibulokohlearis), dešavaju se udružene smetnje (vertigo praćen padom sluha, zujanjem, punoćom u uvu)  

Koji su najčešće bolesti, koje se ispoljavaju perifernim vertigo? 

  1. Dobroćudne, naglo nastale položajne vrtoglavice (BPPV). U osnovi ove bolesti su kristali, koji se normalno nalaze u centru za ravnotežu, ali dospevaju na pogrešno mesto i u određenim položajima daju iluziju okretanja. Karakteristično je da se smetnje javljaju samo na određen pokrete i položaje 
  2. Menierova bolest, koja se manifestuje ponavljanim napadima vrtoglavice, sa mučninom i povraćanjem, koje traju po nekoliko sati i praćene su slabljenjem sluha i sumom u jednom uvu. Bolest je vrlo varijabilna, od blagih i retkih napada, do jakih i čestih, koje onesposobljavaju pacijenta za normalan život
  3. Vestibularni neurinitis, nagli gubitak funkcije centra ili živca za ravnotežu, najčešće uzrokovan zapaljenjem, koji daje vrlo jake vrtoglavice, praćene mučninom i povraćanjem, koje kontinuirano traju danima. Smetnje vremenom slabe i generalno imaju dobru prognozu, ali se dužina, brzinai stepen oporavka značajno popravlja lečenjem  koje podrazumeva uzimanje lekova i rehabilitaciju vežbama

Šta podrazumeva ORL pregled kod vertiga?

Ovaj pregled se satoji od opsteg ORL pregleda i audioloske obrade, koja podrazumijeva ispitivanje sluha (audiometriju, nekada Iitimpanometriju sa ispitivanjem refleksa) I  centra za ravnotezu (pracenjem nevoljnih pokreta ociju, koji mogu da se jave kod ovih ostecenja- nistagmusa,  razlicčthih testova koji ispituju centar za ravnotežu, kaloriski test). Koliko god vertigo, anamestički I po kliničkim simptomima, odgovarao tipičnoj slici karakterističnoj za leziju perifernog centra za ravnotežu, obavezan je konsultativni pregled neurologa i MR pregled glave, zbog jednog procenta centralnih vrtoglavica, koje mogu biti praćene I perifernom simptomatologijom. Nekada je potrebno konsultovati i specijaliste drugih oblasti (fizijatra, oftalmologa, internisu). Cilj pregleda je da se, na prvom mestu, utvrdi da li je centralni ili periferni vertigo, a zatim i odredi uzrok oboljenja, koji je doveo do ove smetnje. 

Kako se leči vertigo? 

Terapija se sastoji u lečenju vrtoglavica i lečenju uzroka koji je izazvao. Lečenje uzroka je od suštinske važnosti, jer se eliminisanjem uzroka, sprečava ponavljanje ovog simptoma.

Zasto uraditi ispitivanje vrtoglavice u Euromediku?

Obzirom da je, kod vertiga, najvažnije naći uzrok, koji je do njega doveo, uglavnom je potreban timski rad iskusnih lekara više specijalosti, uz savremenu dijanosticku opremu, čim naša ustanova raspolaže. Sve to omogućava brzo pronalaženje uzroka ovom neprijatnom simptomu i adekvanu terapiju, koja ce smanjiti smetnju i delovati na taj uzrok.