Skip links

Ultrazvuk srca sa kolor doplerom

1. Šta je ehokardiografski pregled srca?

Ehokardiografija (ultrazvuk srca sa color doppler-om) je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda u kardiologiji, kojom se dobija uvid u stanje srca i krvnih sudova srca.

2. Kada se radi ehokardiografski pregled? Kada je potrebno izvršiti ovaj pregled?

Primena ultrazvuka srca sa color doppler-om je neophodno u procenjivanju zdravstvenog stanja pacijenata sa sumnjom ili već dijagnostikovanom kardiovaskularnom bolešću (povišenim krvnim pritiskom, nepravilnim ili ubrzanim radom srca, bolovima u sredogruđu, brzim zamaranjem, epizodama gubitka svesti, kod dijabetičara, bolesnika na hemo ili radioterapiji), kao i preventivno kod osoba koje imaju porodične i lične visoke faktore rizika za kardiovaskularne bolesti (gojaznost, pušenje, povišene masnoće u krvi, fizička neaktivnost itd).

3. Kakve podatke pruža ova metoda?

Ultrazvuk srca sa color doppler-om sa novim tehničkim mogućnostima omogućava veliki broj informacija o srcu i srčanim strukturama, kao što su: dimenzije srčanih šupljina, dimenzije srčanog mišića, njegovu pokretljivost, ejekciona frakcija(EF), funkcija srčanih zalistaka, uvid u stanje perikarda (srčane kese).

Color doppler metoda omogućava uvid u brzine protoka krvi kroz srčana ušća i dijagnostikovanje urođenih ili stečenih srčanih mana.

4. Kako izgleda procedura pregleda?

Ultrazvuk srca sa color doppler-om se izvodi tako što pacijent tokom pregleda leži na levom boku sa savijenom levom rukom u laktu, koju stavlja pod glavu. Lekar sondom ultrazvučnog aparata na koji je predhodno neneo malo gela prelazi preko kože leve strane grudnog koša, pri čemu pacijent ne oseća nikakav bol. Pregled traje od 20 do 30 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

5. Da li ova metoda ima štetne posledice?

Ultrazvučne metode koje se primenjuju kao dijagnostičke metode u medicini, a među njima i ultrazvuk srca sa color doppler-om, su bezbolne i bez štetnih dejstava po pacijenta, zbog čega se mogu ponavljati neograničen broj puta.

6. Koliko su česte kontrole?

Vreme do sledećeg pregleda određuje lekar na osnovu nalaza. U slučaju normalnog nalaza može biti za jednu ili više godina. U slučaju patološkog nalaza za jednu ili više meseci.

7. Kojom opremom se radi ultrazvuk srca sa color dopplerom?

Ovaj pregled se radi na ultrazvućnom aparatu koji ima opciju color doppler-a. Ultrazvučnom metodom na ekranu dobijamo sliku (dvodimenzionalni prikaz) srca i krvnih sudova u različitim presecima, a color doppler metodom se vrše merenja protoka krvi kroz srčana ušća i krvne sudove.

U Euromediku koristimo najsavremenije aparate renomiranog proizvođača SIEMENS, koji poseduje CE sertifikat i koriste se u vodećim evropskim i svetskim bolnicama.