Skip links

Ultrazvučni pregled jetre

ŠTA  PODRAZUMEVA  ULTRAZVUČNI  PREGLED  JETRE?

Jetra je najveća žlezda čovčijeg tela. Ona je pridodata organima za varenje i luči žuč. Osim toga u njoj se deponuju masti, belančevine i vitamini. Ultrazvučni pregled jetre se obavlja u okviru pregleda abdomena i male karlice. To je bezbolna i bezbedna diagnostička procedura koju obavlje radiolog. Pregled se obavlja pomoću ultrazvučnog aparata, gde sonda stvara zvučne talase, a oni odbijeni od tkiva omogućavaju da se na ekranu stvori  verna slika jetre ili nekog drugog unutrašnjeg organa.

PRIPREMA ZA ULTRAZVUČNI PREGLED JETRE

Ukoliko se ne radi o hitnom ultrazvučnom pregledu pacijent ne bi trebalo uzimati hranu 6h pre pregleda, a dan ranije izbegavati unos namirnica koje pogoduju stvaranju gasova. Redovna terapija se može popiti pre pregleda.

KAKO SE OBAVLJA ULTRAZVUČNI PREGLED JETRE?

Potrebno je da pacijent  skine odeću sa gornje polovine tela . Ultrazvučni pregled jetre počinjemo  u leđnom položaju pacijenta  pri mirnoj respiraciji. Nakon toga od pacijenta se traži da duboko udahne i da zaustavi disanje kako bi se prikazali delovi jetre koji se nalaze ispod rebara. U toku pregleda pacijent se okreće na levi bok kako bi se jetra pomerila napred, a crevne vijuge u levo ( ovaj položaj je neophodan kod korpulentnih osoba).

U KOJIM SITUACIJAMA TREBA URADITI ULTRAZVUČNI PREGLED JETRE?

Indikacije su sledeće:

  • Bol u stomaku
  • Uvećana jetra (hepatomegalija)
  • Traume jetre
  • Žutica
  • Papabilne mase u gornjem abdomenu
  • Febrilna stanja
  • Kod sumnje na slobodnu tečnost u trbušnoj duplji

Kontraindikacije za ultrazvučni pregled abdomena, pa i same jetre NE POSTOJE!

ŠTA  SE  MOŽE  DIJAGNOSTIKOVATI  ULTTRAZVUČNIM  PREGLEDOM  JETRE?

Brojna su stanja i bolesti koje se mogu dijagnostikovati ovim pregledom. Promene jetrinog parenhima možemo podeliti na difuzne i fokalne.  Difuzne promene su one promene koje zahvataju celu jetru. Najčešća takva promena je masno izmenjena („svetla“) jetra.  Svetla jetra nastaje zbog disfunkcije metabolizma masti, najčešći uzrok je kontinuirano konzumiranje alkohola. Uzrok može biti i preobilna ishrana, ali  i gladovanje, parenteralna ishrana. Čest nalaz je kod dijabetičara i kod osoba koje koriste određene lekove (kao što su citostatici, kortikosteroidi, tetraciklini).  U difuzne promene jetre spadaju  hepatitis i ciroza jetre (uzročnici ciroze su uglavnom virus hepatitisa i alkohol). 

Najčešće  fokalne tj. žarišne promene  jetre su proste ciste (kesice ispunjene tečnom materijom i ne prdstavljaju opsanost po zdravlje čoveka), hemangiomi (benigni vaskularni tumori), metastaze, hepatocelularni karcinom (ovo je najčešći zloćudni tumor jetre, a ciroza jetre je glavni faktor rizika za njegovu pojavu), ehinokokna (parazitna) cista, abces, hematom.

ZAŠTO JE DOBRO  OBAVITI ULTRAZVUČNI PREGLED JETRE U EUROMEDIKU?

Pacijent može biti siguran da će dobiti kvalitetan i prijatan pregled koji obavlja ljubazan i stručan radiolog na najsavremenijem aparatu. Nakon pregleda pacijent može očekivati detaljno objašnjenje njegovog stanja, savet i preporuke.