Ultrazvuk srca sa kolor doplerom

2,500 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri