Neurologija

Neurohirurgija je medicinska disciplina, koja se bavi hirurškim i nehirurškim lečenjem (prevencijom, dijagnozom, procenom, lečenjem, intenzivnom negom i rehabilitacijom) bolesnika sa povredama i bolestima centralnog i perifernog (autonomnog) nervnog sistema, uključujući i potporne strukture nervnog sistema ( kičma, lobaja, meka tkiva), kao i vakularne strukture centralnog i perifernog nervnog sistema.

Neurologija

Neurohirurgija je medicinska disciplina, koja se bavi hirurškim i nehirurškim lečenjem (prevencijom, dijagnozom, procenom, lečenjem, intenzivnom negom i rehabilitacijom) bolesnika sa povredama i bolestima centralnog i perifernog (autonomnog) nervnog sistema, uključujući i potporne strukture nervnog sistema ( kičma, lobaja, meka tkiva), kao i vakularne strukture centralnog i perifernog nervnog sistema.