Kolor dopler arterija ili vena nogu

3,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri