Neurološki paket

Pregled neurologa, kolor dopler krvnih sudova mozga ili vrata, zaključak, terapija i saveti.

6.500,00 RSD

Detalji: