Skip links

Urologija – Retencija mokraće

Retencija mokraće ili urinarna retencija se karakteriše nemogućnošću pražnjenja bešike ili mokrenja uz punu mokraćnu bešiku, pri očuvanoj funkciji bubrega.

Razlika između retencije i anurije je u tome što kod retencije bubrezi luče mokraću koja ne može da se isprazni iz pune bešike, a kod anurije bubrezi ne luče mokraću pa je bešika prazna. U oba slučaja pacijent ne mokri. 

Retencija može da nastane iznenada, kao akutni poremećaj, ali može da ima i hronični karakter. Ponekad  mokraćna bešika može toliko da se prepuni da i pored potpune opstrukcije mokraća stalno curi na mokraćni kanal, dolazi do paradoksalnog curenja ( lat. ischuria paradoxa ) ili „prelivanja“ mokraće koju bolesnik ne može da kontroliše. Paradoksalno curenje mokraće neiskusan dijagnostičar poneka može da zameni sa inkontinencijom ili jako čestim mokrenjem ( kod koje, za razliku od retencije, mokraća stalno curi, a bešika je prazna ). 

EPIDEMIOLOGIJA

Učestalost retencija mokraće, izazvanih promenom u donjem delu mokraćnog sistema, u opštoj populaciji kreće se oko 15 slučajeva na 1000 osoba. Uzroci i učestalost se razlikuju po polu i u odnosu na godine starosti.  Kod starijih muškaraca, retencija mokraće je relativno česta pojava zbog uvećanja prostate: u starosnoj dobi od 45-49 godina, retencija mokraće javlja se u proseku u 3 slučaja na 1000 stanovnika i nastavlja da raste sa starošću.( u starosti od 75- 79. Godina, retencija mokraće se javlja u 38 slučajeva na 1000 stanovnika ). 

Kod muškaraca, opstrukcija mokraćnog trakta najčešće je posledica benignog uvećanja prostate ili suženja uretre.

Kod žena, ona može da nastane kao posledica tumora karlice ( posebno ginekoloških ), prolapsa karličnih struktura, ili tokom trudnoće.

Urođene prepreke u uretri češće su kod dečaka, posebno one na zadnjem uretralnom sfinkteru.

UZROCI

Retencija mokraće, prema uzorku koji ih je izazvao mogu da se podele na:

mehaničke ( opstruktivne ) -u praksi je najzastupljenije-  i dinamičke ( funkcionalne ).

Dinamički uzroci retencije predstavljaju  lezije centara za mokrenje ( oštećenja kore mozga, kičmene moždine, gangliona simpatikusa i parasimpatikusa – tzv.„neurogena bešika“).

Glavni razlozi za  nastanak retencije urina su: benigna hiperplazija prostate (BHP), karcinom prostate     ( ređe ), stenoza – skleroza- vrata mokraćne bešike, suženje lumena mokraćnog kanala,  kalkuloze bešike i kalkuloza ureter, kongenitalne anomalija uretre ( valvule, diverticulum ), stenoze spoljašnjeg meatus ureter, teške stenozantne fimoze, karcinom uretre, karcinom penisa, trauma uretre i male karlice, nakon operativnog zahvata ( posle uroloških ili abdominalnih operativnih zahvata ), nakon trauma ili operacija kičmenog stuba, dijabetična  ketoacidoza,  nakon terapeutskih zračenja.

KLINIČKA SLIKA

Akutna retencije mokraće

Simptomi akutne retencije mokraće karakterišu se snažnim nagonom na mokrenje, pri čemu mokraća ne izlazi iz mokraćovoda, ili se izlučuje u neznatnoj količini. Povremenim osećajem bola u donjem delu trbuha, a bol postaje jači kad se bolesnik kreće, ili se izlaže nekom fizičkom naporu, u pokušaju da izazove mokrenje, pojavom nespecifičnih simptoma, u zavisnosti od pola i uzrasta, čije manifestacije zavise od uzroka koji su  doveli do ovog stanja, pojava vaginalnog sekreta kod žena ili sekreta iz uretre kod muškaraca, mučnine, povraćanja, glavobolje, naglog porasta krvnog pritiska, porasta telesne temperature. Vizuelno u donjem delu trbuha uočava se izbočenje prednjeg trbušnog zida izazvano punom bešikom. Tokom palpacije pacijent se žali na bolnu osetnjivost u donjem delu trbuha i pipa se puna bešika. Često bolesnici koji pate od akutne retencije mokraće, navode da su pre pojave smetnji, vrlo sporo i otežano mokrili, male količine mokraće.

Hronična retencije mokraće

Kod nekih bolesti, retencije mokraće u muškaraca i žena može dovesti do razvoja dugotrajnog poremećaja u mokrenju, što zahteva višegodišnju primenu katetera. Takvo stanje često prelazi vremenom u hronično i ometa normalan život bolesniku. Kao posledica može se razviti stagnacija mokraće u mokraćnom sistemu, česte infekcije mokraćnih puteva i drugi brojni prateći poremećaji u normalnom funkcionisanju bubrega.

Ako ovo stanje traje duže vreme, kod bolesnika može nastati hronično i izraženo istezanje mišićnog zida mokraćne bešike  sa pratećom atonijom bešike.

DIJAGNOZA

Dijagnoza retencije mokraće ustanovljava se jednostavno na osnovu anamneze, fizičkog pregleda i ultrasonografije.

Anamneza

Bolesnik  navodi da je mokrenje naglo prestalo i daje podatak o dužini trajanja retencije.

Fizički pregled

Bolesnik oseća bolove u predelu mokraćne bešike, koja je osetljiva na istezanje i palpaciju. Kako se bešika prepunjava, sve lakše se prepoznaje ( vizuelno i palpatorno ) okrugla tumefakcija u suprapubičnom regionu, koja predstavlja tzv. lat. globus vesicalis.

Ukoliko se perkutuje trbuh ovakvog pacijenta, iznad mokraćne bešike dobija se potmulost, a ako se radi o ileusu iznad paretičnih creva zvuk je timpaničnost, što je od diferencijalno dijagnostičkog značaja.

Retencija se može dokazati i rektalnim tušeom, koji može pomoći i u otkrivanju razloga opstrukcije (npr. benigno uvećanje prostate), ali se kod težih retencija ne dobijaju pravi utisci o prostati pri digitorektalnim pregledu.

Ultrasonografija

Ultrazvučni pregled veoma brzo i lako razrešava sve sumnje u ovaj poremećaj.

TERAPIJA

Akutna retencija mokraće zahteva plasiranje urinarnog katetera.

Savetuje, izbegavanje kofeina, alkoholnih pića i jako začinjene hrane.

Medikamentna terapija podrazumeva upotrebu alfa blokatora i inhibitora 5-alfa reduktaze. 

Hirurško lečenje daje dobre rezultate, jer se sve više nude manje invazivne operacije uključujući operacije hirurškim laserima. 

KOMPLIKACIJE

Komplikacije nastale retencijom mokraće od strane mokraćnog sistema karakterišu se infekcijom (cistitis, pijelonefritis, formiranje apscesa i sepsa), ekstravazacijom mokraće, otvaranjem mokračnih fistula, bubrežnom insuficijencijom ili potpunim otkazom funkcije bubrega, disfunkcija mokraćne bešike, prisutvom hroničnog bola, stvaranje kalkuloze.

PROGNOZA

Prognoza zavisi od uzroka, lokacije, težine i dužine trajanja opstrukcije. Loši prognostički faktori su dugo hronično trajanje renecije, retencije koje dovode do težih oblika opstrukcije, retencije sa pratećom infekcijom.

Na kraju da napomenem da se u Euromediku svi problem akutne i hronične retencije urina kao i uzroci istih uspešno i brzo rešavaju na najsavremeniji način najkvalitetnijim sredstvima.