Skip links

Reumatologija i fizijatrija – Osteoporoza

Pojam

Smanjena gustina koštane mase sa povećanim rizikom preloma. Faktori rizika su: ženski pol, starost preko 65 godina, nasleđe, pušenje, alkohol, kafa, ishrana siromašna kalcijumom i D vitaminom.

Simptomi

  • Smanjenje telesne visine
  • Prelomi kičmenih pršljenova, kuka, podlaktice
  • Bolovi u kičmi

Dijagnoza

  • Pregled lekara specijaliste fizijatra
  • DXA metoda
  • Laboratorija

Prevencija

  • Pregled lekara fizijatra
  • Odgovarajuća ishrana
  • Kineziterapija