Skip links

CT urografija

ŠTA JE?

CT urografija je komforna I neinvazivna radiološka dijagnostička metoda za preciznu evaluaciju organa urinarnog trakta, kome pripadaju  bubrezi, ureteri i mokraćna bešika. CT koristi “X”zrake što znači da cete primiti određenu dozu zračenja zbog čega ovo nije rutinska metoda, te ovaj pregled radimo samo ukoliko ste upućeni od strane urologa ili nefrologa sa strogo određenom indikacijom.

KADA SE RADI OVAJ PREGLED (INDIKACIJE)?

Urografske slike dobijene ovim snimanjem koriste se za procenu anatomskih struktura, urodjenih anomalija i varijeteta, utvrđivanje uzroka hematurije(krv u urinu), preciznu evaluaciju kalkuloze(kamena u bubregu, mokraćnim kanalima ili mokraćnoj bešici), dijagnostikovanje i praćenje tumorskih  promena urinarnog trakta, utvrđivanje uzroka ponavljanih zapaljenskih procesa, kao i kontrola nakon operacija.

KAKO SE PRIPREMITI ZA PREGLED?

Ovaj pregled ne zahteva posebnu pripremu pre dolaska na snimanje.

Potrebno je dostaviti  nalaz uree I kreatinina na dan pregleda ne stariji od 15 dana. Ukoliko ga nemate možete tu analizu uraditi u našoj ustanovi neposredno pre pregleda.Ukoliko su povišene vrednosti kreatinina pregled je moguće uraditi uz određenu  pripremu od strane nefrologa da bi smo bezbedno dali kontrastno sredstvo.

Ukoliko u terapiji koristite Metformin,Glocophage ili Gluformin potrebno je prekinuti uzimanje leka dan pre kao i na dan pregleda.

Ukoliko ste skloni alergijskim reakcijama ili ste alergični na jod obavezno obavestite lekara jer je u tom slučaju potrebna posebna pripreme od strane  alergologa i davanje određeni lekova pre samog pregleda da bi se prevenirao rizik od alergijske reakcije na kontrastno sredstvo.

Žene ukoliko postoji mogućnost trudnoće jako je važno da  nas obaveste jer se tada pregled ne sme obaviti zbog navedenog rengenskog zračenja koje može biti štetno za plod.

ŠTA  JE POTREBNO PONETI NA PREGLED?

Izveštaj lekara specijaliste koji vas upućuje na pregled.Ukoliko imate ranije nalaze vezane za traženi pregled (ultrazvuk abdomena, ranije rađen skener …). Ukoliko je kontrolni pregled obavezno doneti predhodni nalaz kao i CD sa pregledom, ako posedujete. Ukoliko je kontrola nakon operacije dostaviti operativni nalaz ili otpusnu listu iz bolnice.

KAKO IZGLEDA APARAT NA KOM SE IZVODI PREGLED?

CT aparat (skener) je velika mašina sa kratkim tunelom u sredini kroz koji vi klizite ležeći na stolu pri čemu se u pomenutom tunelu nalazi samo pregledom obuhvaćeni deo tela.Tehničar koji izvodi pregled je u kontrolnoj prostoriji pored,  odvojen staklom kroz koje prati pregled i sve vreme komunicira sa vama.

KAKO SE PREGLED IZVODI?

Po dolasku na pregled tehničar će vam dati da popijete određenu količinu tečnosti, i od tog trenutka do kraja pregleda ne smete mokriti. CT urografija se izvodi pre i nakon davanja jodnog  kontrastnog sredstva koje je neophodno radi detaljnog prikaza organa kao i radi procene njihove funkcije u odloženoj fazi pregleda. Kontrastno sredstvo u venu aplikuju obučeni i iskusni tehničari. Pregled traje nekoliko minuta , sastoji se od nekoliko faza kroz koje se kontrastnim sredstvom ispunjavaju svi delovi organa kao i ostale strukture, s tim da ćete u jednom trenutku pregleda ustati i prošetati 10-tak minuta kako bi se kontrastno sredstvo ravnomerano rasporedilo kroz mokraćne kanale i mokraćnu bešiku što je neophodno za detaljnu i pouzdanu analizu. Nekada je dovoljno i samo sačekati određeno vreme u ležećem položaju. U trenutku kada osetite jak nagon na mokrenje pregled će biti završen. Neophodno je da slušate tehničara u toku pregleda i sarađujete ispunjavajući jednostavne zadatke(udahni,ne diši i sl.) da bi pregled bio optimalnog kvaliteta što je neophodno za precizno tumačenje.

Nakon pregleda sačekaćete 30tak minuta da bi ste bili pod našim nadzorom u slučaju neželjenih reakcija na kontrast, koje su jako retke i javljaju se najčešće u vidu osipa, svraba ili peckanja i nakon adekvatnog tretmana prolaze veoma brzo i bez posledica.

KO TUMAČI PREGLED?

Slike dobijene ovako načinjenim pregledom tumači specijalista radiologije koji detaljno sagledava i u vašem nalazu opisuje sve prikazane strukture.U slučaju otkrivanja patoloških promena ili abnormalnosti u nalazu upućuje vas na dalju dijagnostiku i lečenje kod određenog specijaliste.Uz nalaz dobijate snimke sa rekonstrukcijama kao i kompletan pregled na CD-u.

Radiologom  će vas po zavrsetku snimanja preliminarno obavestiti ukratko o nalazu i dogovoriti se sa vama kada da dodjete po završen nalaz.

PREDNOSTI  I  MANE PREGLEDA:

Pomenuto „X“zračenje kao i alergijske reakcije na kontrast su nedostaci pregleda koji su zanemarljivi u odnosu na benefit dobijen pregledom u slučaju opravdanih indikacija kada vam ovaj pregled daje precizne informacije o stanju vaših organa urinarnog trakta kao i ostalih organa abdomena i male karlice koji se kao uzgredan nalaz sagledaju ovim pregledom .

ZBOG ČEGA DA OBAVITE PREGLED U „EUROMEDIKU“?

Iskusan i stručan tim radiologa prati, detaljno i odgovorno tumači vaš nalaz.  U svakom trenutku tu je za vas da da odgovore na sva vaša pitanja i nedoumice vezane za sam pregled i pruži vam pomoć koliko je u našoj moći. Pri preuzimanju nalaza vaš radiolog će detaljno na vama razumljivom jeziku objasniti isti i uputiti Vas na besplatnu konsultaciju odgovarajućeg specijaliste, koji će vam dati dalje  smernice  ukoliko je to potrebno . “Euromedik“ Vam omogućava nastavak dijagnostike i lečenja  u najkraćem mogućem roku.