Skip links

MDCT pregled sinusa

Šta su sinusi?

Sinusi su šupljine u kostima lica koje su  ispunjene vazduhom i povezane su sa nosnom šupljinom.  Ima ih pet  i nazivaju se frontalni, etmoidalni, sfenoidalni i dva maksilarna sinusa. Na rođenju nemamo razvijene sve sinuse, njihov konačni rast je oko 12.g života

Kada se radi skenerski pregled sinusa?

Pacijent dolazi na pregled najčeše upućen od strane specijaliste otorinolaringologa, neurologa, alergologa, zbog upornih glavobolja, čestih upala sinusa, koje dovode do zapušenja sinusa i  nosa, zbog devijacine-krivine nosa i otežanog disanja, zbog hrkanja, zbog bola u čeonom delu glave i regijama obrva i jagodičnih kostiju, zbog dalje dijagnoze promene koju je pregledom uočio specijalista, posle povrede glave i kostiju lica.

Kako izgleda skenerski pregled sinusa?

Pacijent pre pregleda ako ima,  treba da skine nakit, minđuše i nefiksirane zubne protezu, koji ometaju pravilan rad aparata.  Pregled traje kratko, svega  nekoliko minuta  pacijent provede u aparatu a samo par sekundi traje zračenje iz aparata. Pregled se najčešće izvodi bez intravenskog davanja kontrasta, u jednoj fazi,   osim u slučajevima kada se posumnja na tumorske promene u regiji sinusa i nosa kada se kroz venu aplikuje kontrasno sredstvo.

Šta se može dijagnostikovati skenerom sinusa?

Skenerom se prikazuje veličina svih sinusa,  izgled njihovih koštanih zidova kao i izgled sluznice šupljina,  Prikazuje se  odnos sinusa i  šupljine nosa,  da li postoje neke urođene  anomalije koje otežavaju njihovu povezanost, da li postoje tumorske promene njihovih zidova, kakav je odnos sinusa prema šupljinama oka,  prema usnoj duplji i prema strukturama mozga.

Zašto je dobro uraditi skener sinusa u Euromediku?

U našim objektima su multidetektorski skenerski aparati četvrte generacije koji imaju  softverski protokol za  pregled sinusa, a  tim naših lekara radiologa i rentgen tehničara je  obučen da brzo i  stručno pregled obavi i da lekar specijalista koji  je poslao  pacjenta dobije pravu informaciju, o stanju bolesti i olakšati  njegovo  lečenje.   U Euromedik  ustanovama pacijenti mogu u saradnji sa  našim lekarima ORL i maksilofacijalnim specijalistima  da stručno sa  najsavršenijim metodama   i po povoljnim cenama obave sve hiruške intervencije regije sinusa i nosa.