Skip links

Kompjuterizovana tomografija – CT pregled

CT uređaj kombinuje niz slika dobijenih iz različitih uglova pacijenta a koje nastaju korišćenjem jonizujućeg zračenja ( X-zraka ). U daljoj obradi koriste se kompleksni matematički algoritmi koji kao finalan produkt daju slike koja Vaš doktor – radiolog koristi za dobijanje informacija važnih za Vašu dijagnozu.

Kada se radi CT pregled ?

Kada je Vašem  kliničkom lekaru informacija o stanju unutrašnjih struktura i organa potrebna za postavljanje dijagnoze, a samim tim i uspostavljanja adekvatog lečenja, indikuje se CT pregled. Neke od indikacija su :

– Opsežne povrede ( trauma )

– Unutrašnja krvarenja

– Detekcija i lokalizacija upalnih procesa

– Dokazivanje prisustva i precizna lokalizacija tumora i ostalih promena na organima

– Praćenje efekata terapije ( npr. hemoterapije kod tumora )

– Precizna vizualizacija i detekcija promena na kostima ( povrede , posledice hroničnih bolesti , primarni i sekundarni tumori kostiju … )

– Bolesti krvnih sudova

Jonizujuće zračenje

Jonizujuće zračenje pri  CT pregledu je neophodno, jer se upravo zahvaljujući njemu tokom pregleda dobijaju podaci potrebni za pravljenje slika koje kasnije posmatra i analizira radiolog. Skeneri moderne generacije kakve ima naša ustanova koriste mnogo manju dozu  jonizujućeg zračenja od aparata koji su se nekada koristili, a kvalitet dobijenih slika je bolji, te je pregled pouzdaniji.

Kontraindikacije za pregled

Najvažnija kontraindikacija za CT pregled je trudnoća , zato što jonizujuće zračenje može oštetiti plod. Kod trudnica obavezna je konsultacija sa izabranim lekarom, i po mogućstvu korišćenje drugih dijagnostičkih metoda ( npr. magnetna rezonanca – MR ).

Kontrastno sredstvo

U većini pregleda koji se obavljaju korišćenjem CT aparata potrebna je intravenska aplikacija jodnog kontrastnog sredstva. O njegovoj upotrebi odlučuje lekar – radiolog koji vodi pregled. Zahvaljujući  jodnom kontrastu, radiolog može ispratiti dinamiku cirkulacije kontrasta u krvnim sudovima, a samim tim i bolje analizirati prokrvljenost unutrašnjih organa kao i preciznije detektovati bilo kakve promene u njima.

U slučaju retkih alergija na jod, ili prethodnih reakcija na primljeno kontrastno sredstvo obavestite naš tim tokom zakazivanja pregleda. U tim slučajevima postoje posebne pripreme za primanje kontrastnog sredstva , a razmatra se i mogućnost rada pregleda bez kontrasta ili u obzir dolaze ii druge dijagnostičke procedure.

Šta možete očekivati tokom i nakon pegleda ?

CT aparat je kružnog oblika sa centralnim otvorom na čijem početku se nalazi sto na kojem leži pacijent. Tokom pregleda sto se pomera kroz otvor i vrlo kratki kanal, a u isto vreme rendgenska cev se rotira u krug vršeći snimanje iz više uglova. Pregled je kratak i bezbolan , a tokom njega kratkotrajno možete čuti zvuke aparata koji Vas snima ( u vidu zujanja ). Tehničar koji upravlja aparatom je u susednoj sobi i sve vreme Vas može čuti i videti. Od velike važnosti za dobijanje kvalitetnog pregleda je da poslušate sve što vam tehničar kaže pre samog snimanja.

Nakon procedure možete se vratiti Vašim normalnim aktivnostima. Ukoliko ste primili kontrastno sredstvo dobićete dalje instrukcije tehničara. Najčešće je potrebno još neko vreme sačekati u čekaonici da bi Vaš lekar i tehničar bili sigurni da ste dobro.