Akušerstvo i ginekologija

Ginekologija i akušerstvo su grane medicine posvećene brizi o reproduktivnom zdravlju žena. Ginekolozi se bave dijagnozom, lečenjem i prevencijom bolesti reproduktivnih organa žena, kao što su materica, jajnici, jajovodi i vagina. Akušeri su specijalizovani za negu žena tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda. Njihov posao obuhvata praćenje trudnoće, sprovođenje redovnih pregleda, nadgledanje zdravlja majke i deteta, kao i rešavanje eventualnih komplikacija koje mogu nastati tokom trudnoće i porođaja. Takođe, akušeri pružaju podršku i savete ženama tokom trudnoće i posle porođaja, kako bi obezbedili zdravu i bezbednu trudnoću, porođaj i oporavak.

Akušerstvo i ginekologija

Ginekologija i akušerstvo su grane medicine posvećene brizi o reproduktivnom zdravlju žena. Ginekolozi se bave dijagnozom, lečenjem i prevencijom bolesti reproduktivnih organa žena, kao što su materica, jajnici, jajovodi i vagina. Akušeri su specijalizovani za negu žena tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda. Njihov posao obuhvata praćenje trudnoće, sprovođenje redovnih pregleda, nadgledanje zdravlja majke i deteta, kao i rešavanje eventualnih komplikacija koje mogu nastati tokom trudnoće i porođaja. Takođe, akušeri pružaju podršku i savete ženama tokom trudnoće i posle porođaja, kako bi obezbedili zdravu i bezbednu trudnoću, porođaj i oporavak.