Paket porođaja-prirodni (vaginalni) porođaj u epiduralnoj analgeziji

1. Prirodni (vaginalni) porođaj u epiduralnoj analgeziji uz prisustvo izabranog ginekologa, neonatologa i anesteziologa
2. Nega i zbrinjavanje novorođenčeta (potrebni lekovi, vakcinacija, metabolički skrining, skrining na CF, skrining na SMA, skrining sluha
3. Boravak (smeštaj i hrana) u jednokrevetnom apartmanu do 48h, dnevni pregledi ginekologa i neonatologa, savladavanje tehnike dojenja uz pomoć stručnog i iskusnog osoblja, edukacija majke o ishrani novorođenčeta, kupanju, nezi kože i toaleti pupka
4. Patronažna poseta pedijatrijske sestre
5. Kontrolni pregled pedijatra u prvih 15 dana nakon otpusta iz bolnice
6. Kontrolni pregled ginekologa do 6 nedelje nakon porođaja

300.000,00 RSD

Detalji: