Pregled ginekologa 24-48 časova pred zakazani prijem

Akušerski pregled, UZ, CTG, pregled anesteziologa, internistički pregled (EKG), GBS skrining (ako ga nema)

10.000,00 RSD

Detalji: