Pregled ginekologa u 36. g.n

Akušerski pregled, UZ, CTG, razgovor sa anesteziologom i neonatologom

10.000,00 RSD

Detalji: