Skip links

Urologija – Kamen u bubregu i mokraćnim putevima

Šta je to urinarni kamen?

Urinarni kamen je čvrsta stuktura koja nastaje sedimentacijom određenih materija u urinu. Kamen počinje da se stvara kada je premašen proizvod rastvorljivosti i proizvod stvaranja kristala koji je karakterističan za materiju ponaosob. Kamenje možemo podeliti na formirane, odnosno kamen u užem smislu reči i neformirane koji se ne vide golim okom, već samo  laboratorijskim pregledom urina, a koji se popularno nazivaju «peskom».

Učestalost i epidemiologija?

Prisustvo kamena u bubregu mokraćnim putevima pogađa skoro sve populacije. U Evropi i severnoj Americi učestaslost je u proseku 5-10%. Smatra se da 5% žena i 12% muškaraca može u toku života očekivati bar jedan napad bolova izazvan kamenom ili peskom. Na stvaranje kamena utiču starost, pol, rasa, klima, profesija, ishrana i nasleđe. Neke osobe su i pod uslovima normalne ishrane sklone da materije koje dovode do nastanka kamena u bubregu više apsorbuju iz creva, pojačano izlučuju mokraćom ili imaju nasledni defekt u sintezi inhibitora kristalizacije. Nastanku kamena doprinose i urođene i stečene opstruktivne anomalije bubrega i mokraćnih puteva i prisustvo infekcije.

Simptomatologija:

Silazeći niz mokraćne puteve kamen izaziva bol koji se javlja uglavom nakon fizičke aktivnosti ili vožnje. Lokalizuje se u slabini, potom obično širi ka genitalijama i preponama, praćen često mučninom i povraćanjem, a nekad i pojavom krvi u mokraći, učestalim mokrenjem, hitnim i lažnim pozivima na mokrenje. U slučaju da se na opstrukciju nadoveže infekcija, javlja se povišena telesna temperatura. Postoje i atipični klinički oblici. Tako se latentni oblik karakteriše odsustvom bilo tegoba, a oboljenje se otkriva slučajno, pri sistematskom pregledu ili pregledu vršenom iz drugih razloga. Kamen može da se manifestuje i samo pojavom krvi u mokraći. Ponekad, bol može da postoji samo u predelu prepona i genitalija sa ili bez širenja ka slabini. Atipični klinički oblici stvaraju diferencijalno-dijagnostičke teškoće pošto mogu da liče na upalu slepog creva, napad kamena u žučnoj kesi, oboljenja creva, kičmenog stuba, polnih organa, prostate.

Značaj i posledice kamena u bubregu i mokraćnim putevima.

Kamen se nikad normalno ne nalazi u bubrezima i mokraćnim putevima. Svaki zastoj urina, pa tako i zastoj izazvan kamenom može dovodi do atrofije i gubitka funkcije obolelog bubrega  koja se utoliko brže razvija ukoliko je opstrukcija naglija i potpunija. Ireverzibilno oštećenje bubrega može nastati i brže ukoliko se na opstrukciju nadoveže infekcija. Infekcija može dovesti i do razvoja gnojnih procesa i sepse. Ukoliko je opstruiran jedini postojeći ili funkcionalni bubreg može se razviti bubrežna insuficijencija.

Lečenje kamena u bubregu i mokraćnim putevima:

Lečenje može biti konzervativno i operativno. U prvoj fazi se, pristupa smirivanju bolova, otklanjanu spazma, otoka i upale sluzokože i zidova mokraćnih puteva primenom medikamenata u obliku inekcija ili infuzija, a potom se terapija nastavlja peroralno uz preporuku da se pacijent što više kreće i uzima što više tečnosti u očekivanju spontane eliminacije kamena. 

Na sreću, 80% kamenova podleže spontanoj eliminacij. Međutim, procenat spontane eliminacije opada već na 50% kod kamenova veličine između 4 i 6mm, a na 20% za kamenove od 6 do 8mm u prečniku. Kamen veći od 8mm se praktično ne može spontano eliminisati. Ukoliko je kamen rapav, spontana eliminacija može izostati i kod mnogo manjih kamenova. Opasno je zavaravati se da prestanak tegoba, znači da je kamen eliminisan. Naprotiv, prestanak tegoba može da znači da je bubreg prestao da funkcioniše. U slučajevima izostanka spontane eliminacije, pristupa se operativnom uklanjanju kamena. 

Kod  preko dve trećine pacijenata bolest recidvira unutar narednih 20 godina, a kod polovine pacijenata se recidiv se javlja već u toku prvih 5 godina. Prevencija recidiva se sastoji u određivanju hemisjkog sastava kamena. Na onovu hemijskog sastava se, određuje dijeta, medikamentozna terapija, a po potrebi i metaboličko ispitivanje. Kod ovako lečenih pacijenata učestalost recidiva kamena može pasti sa 80% na čak 20%.

Šta Euromedik može da ponudi u dijagnostici i lečenju?

Danas postoje minimalno invazivne metode za uklanjanje kamena koje se sastoje u njegovom usitnjavanju do sitnih fragmenata koji se mogu spontano eliminisati ili se pristupa kompletnom uklanjanju kamena i njegovih fragmenata. U našoj ustanovi može da se izvede endoksopsko mehaničko razbijanje kamena Lithoclastom, a na raspolaganju imamo i mogućnost fleksibilne ureteroskopije (FURS) i razbijanja kamena laserom. Intervencije se izvode kroz jednodnevnu hospitalizaciju, uz prihvatljivu cenu usluge, a pacijent se narednog dana može vratiti redovnim aktivnostima. Osim toga, na svim filijalama naše ustanove pacijent  može biti pravovremeno zbrinut i kompletno dijagnostikovan a po potrebi se, u cilju diferencijalne dijagnostike ili metabolićkog ispitivanja, mogu uključiti i lekari drugih specijalnosti. U bliskoj budućnosti, naša ustanova će imati na raspolaganju i pogućnost perkutanog operatovnog pristupa – PCNL.