Skip links

Urologija – Bubrežni bol

Bolesti bubrega su brojne i zahvataju milione osoba oba pola širom sveta. Simptomi oboljenja se često zanemaruju i ne daje im se prevelika važnost, ali upravo oni mogu da budu znak da se pacijent na vreme javi lekaru koji će postaviti odgovarajuću dijagnozu, započeti lečenje i sprečiti pojavu komplikacija.

Bol predstavlja jedan od simptoma brojnih oboljenja. Bol je prva linija odbrane organizma i jasan znak postojanja nekog oboljenja. Najčešći je razlog zbog koga se pacijenti javljaju lekaru. Predstavlja kompleksno subjektivno iskustvo, odnosno simptom iza koga stoji uvek neki razlog koji je do samog bola i doveo. Kroz istoriju, bol ima pre svega zaštitnu ulogu, obzirom da navodi obolelog  da izbegava razloge koji su do njega doveli i da se obrati za pomoć. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije: „bol je neprijatno čulno ili emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva“. Pre svega percepcija bola je subjektivna i individualna. 

Može varirati u intenzitetu, trajanju, lokalizaciji, načinu na koji se ispoljava i naročito načinu na koji se doživljava  Može biti: lokalizovani  (u blizini zahvaćenog organa), ili preneseni (udaljen od zahvaćenog organa). Podela bola je i na akutni i hronični bol. Akutni bol, kao što mu samo ime kaže, nastaje naglo, obično mu se zna uzrok i ograničenog je trajanja ,do šest nedelja. Često se bol ignoriše ukoliko se javi povremeno i nije većeg intenziteta. Pojava bola je znak da je potrebno hitno proveriti njegov izvor i razlog nastanka.

Bubrezi su parni organi koji se nalaze u zadnjem delu trbušne duplje sa obe strane kičme, neposredno ispod rebarnih lukova. Oni obavljaju brojne vitalne funkcije u organizmu (uklanjaju štetne materije, pomažu u održavanju ravnoteže vode i minerala, regulišu proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, oslobađaju hormone koji regulišu krvni pritisak i pomažu u proizvodnjii aktivnog oblika vitamina D).

Bubrežni bol je relativno česta simptomatologija i ima određene karakteristike. Lokalizovan je u leđima ispod 12. rebra (slabina). Može se širiti (propagirati)  ka donjim partijama trbuha i/ili genitalijama. Po karakteru je uglavnom tup i stalan. Uzrok je naglo širenje bubrežne kapsule nastalo usled upalnog procesa ili prepreke oticanja urina iz bubrega. Može biti udružen i prikriven sa drugim simptomima najčešće od strane digestivnog trakta (mučnina, povraćanje…). U izvesnim slučajevima može se javiti i bol po tipu bubrežne kolike (nagao, intenzivan, sa periodima pojačavanja i smanjenja, kada bolesnik ne može da nađe odgovarajući položaj), uzrokovan akutnom opstrukcijom sa pojačanom peristaltikom i spazmom zida uretera (karakterističan). Bol bubrega  može biti i odsutan kod postepenog nastanka distenzije kapsule bubrega i tihog razvoja patološkog procesa koji je u osnovi. 

Nekada je veoma je teško razlikovati poreklo bola u lađima (slabinama) i prepoznati ga. Bol u bubrezima je obično lokalizovan više i u dubini, nastupa u talasima i oseća se odmah ispod zadnjeg dela rebara, sa leve ili desne strane (ali se nekada javlja i obostrano). Bol u slabinskom  području ne mora biti povezan sa bubrezima već može biti i koštano-mišićnog porekla ili posledica neuroloških oboljenja.

Tretiranje bola u jednom ili oba bubrega zavisi od uzroka koji ga izaziva. Nakon utvrdjivanja razloga nastanka bola i uspostavljanja tačne dijagnoze, predlaže se i propisuje  odgovarajuća terapija, koja ima za cilj kako da smanji i neutrališe bol, tako i da ukloni  patološko stanje koje je razlog njegovog nastanka. 

Bol u bubrezima uzrokovan je brojnim oboljenjima:

  • kamen bubrega i/ili uretera, 
  • infekcija urinarnog trakta (bubrega – pijelonefritis), 
  • policistična bolest bubrega  (urođeno oboljenje bubrega, uglavnom nasledno, koje dovodi do pojave brojnih cisti oba bubrega, sa oštećenjem funkcionalnog tkiva bubrega),    
  • trauma (povrede)
  • karcinom bubrega
  • problema sa mokenjem (retencija urina).

I ne zaboravite: ukoliko se pojave bolovi u ledjima, nemojte čekati i ignorisati ih! Zanemarivanje i neadekvatno reagovanje može stvoriti ozbiljne komplikacije i bespovratne promene u funkciji bubrega. Stoga, ne trpite bolove u bubrezima, javite se odmah u neku od naših Euromedik ustanova. Tim urologa Euromedika će na odgovarajući način ispitati poreklo bola, a potom adekvatnim terapijskim protokolom smanjiti njihov intenzitet i rešiiti uzrok koji je doveo do nastanka bola!