Skip links

Pedijatrija – Aerozagađenje i astma

Astma je najčešća hronična bolest dečjeg uzrasta i u stalnom je porastu. Brojni faktori rizika (aerozagađenje, duvanski dim, poleni, klima, virusne infekcije) su odgovorni za razvoj astme kod geneteski predisponiranih osoba. Zagađenje vazduha na otvorenom prostoru je globalni ekološki problem i predstavlja veliku brigu za zdravlje životne okoline. Respiratorni sistem je posebno osetljiv na aerozagađenje, posebno respiratorni sistem dece. Na mogući uticaj aerozagađenja na astmu ukazao je čuveni jevrejski lekar Moses Maimonides 1198. u svojoj knjizi „Rasprava o astmi“. Poznati englkeski lekar Henry Hide Salter je u svojoj knjizi „Astma-patologija i lečenje“ 1880. povezao astmu sa aerozagađenjem. Brojne epidemiološke studije su povezale aerozagađenje sa pojavom respiratornih simptoma i pokazale da su deca znatno osetljivija na štetne uticaje aerozagađenja, posebno deca sklona astmi. Po podacima Svetske zdravstvene organizacije od posledica aerozagađenja u svetu je umrlo u 2018 g.  600.000 dece starosti do 15 godina, od toga 543.000 mlađe od 5 godina. Aerozagađenje ima direktan iritirajući i upalni efekat na respiratorni epitel i neuroreceptore u disajnim putevima, što kod genetski predisponiranih osoba izaziva hiperreaktivnost bronha, oksidativni stres, menja imunološki odgovor, uzrokuje inflamaciju i remodelovanje disajnih puteva. Opšte je prihvaćeno da aerozagađenje može pogoršati astmu kod osoba koje je imaju, ali manje je poznato da aerozagađenje može doprineti nastanku novih slučajeva astme. Istraživanja pokazuju da aerozagađenje ima direktan uticaj na polene tako što menja fizičke i hemijske osobine polena i modifikuje njihove biološke osobine i uz pomoć UV zračenja utiče na alergogenost polena što povećava potencijalnu opastnost po zdravlje dece sklone astmi. Istraživanja su pokazala da astma nastala pod uticajem aerozagađenja slabije reaguje na standardnu terapiju što otežava lečenje. Većina studija ukazuju da je aerozagađenje vodeći i nezaobilazan faktor u aktivaciji akutnog napada astme u odnosu na druge faktore rizika, posebno kod dece predškolskog uzrasta.