Skip links

Pedijatrija

Pedijatrija je oblast medicine koja se bavi lečenjem dece od rođenja pa sve do njihovog punoletstva. Pedijatrijski pregledi se obavljaju u Euromedik zdravstvenim ustanovama na četiri lokacije.
Pedijatrija

Pedijatrija

in

Pedijatrija je oblast medicine koja se bavi lečenjem dece od rođenja pa sve do njihovog punoletstva. Pedijatrijski pregledi se obavljaju