Skip links

Kardiologija – Kardiovaskularni rizik

DA LI ZNATE SVOJ KARDIOVASKULARNI RIZIK?

Evropsko udruženje kardiologa kao i sva druga udruženja kardiologa  koja brinu o zdravlju ljudi, daju preporuku da je neophodno napraviti što tačniju a ipak što jednostavniju procenu ukupnog kardiovaskularnog (KV) rizika od oboljevanja ili umiranja zbog KV bolesti.

KADA SE PROCENJUJE KV RIZIK?

  1. Kada to pacijent traži i
  2. Kada to lekar procenjuje, a to je u stanjima prisutnih faktora rizika (povišeni krvni pritisak, lipidi, glikemija, pušenje), prisutne porodične istorije za prerano KV oboljneje (muškarci pre 55 godine, žene pre 65 godine), postojanja simptoma koji ukazuju na KV oboljenje i dr. 

KAKO BRZO I LAKO PROCENITI  KV RIZIK?

Osobe koje imaju:

1. KV oboljenje,

2. tip 2 dijabetes ili tip 1 sa mikroalbuminurijom;

3. vrlo visoke vrednosti pojedinačnih faktora rizika – automatski imaju povećan KV rizik i zahtevaju lečenje svih faktora rizika.

Za ostale osobe je neophodno u svakodnevnoj kliničkoj praksi, ne samo odrediti vrednosti pojedinačnih faktora rizika, već proceniti apsolutni individulani ukupni KV rizik, na osnovu SCORE karte bodovanja. 

Najveći broj bolesnika ima 2 ili više faktora rizika istovremeno. Njihova udruženost ne dovodi do aditivnog već eksponencijalnog rasta rizika. Udruženost hipertenzije i hiperholesterolemije povećava KV rizik za nastanak ishemijske bolesti srca za 9 puta, a udruženost hipertenzije, hiperholesterolemije i pušenja za 16 puta.

KAKO SE KORISTI SCORE KARTA?

Procenjuje se 10-godišnji rizik za nastanak fatalnog KV događaja. KV rizik može biti: 

  1. Vrlo visok KV rizik: SCORE 10% i veći, dokazano KV oboljenje pomoću neinvazivnih ili invazivnih testiranja, dijabetes  mellitus sa jednim ili više KV rizika i/ili oštećenjem ciljnih organa, teška hronična bolest bubrega;
  2. Visok KV rizik: SCORE 5 % i veći, a manji od 10%, značajno povećanje pojedinačnih faktora rizika kao što je porodična dislipidemija i teška hipertenzija, diabetes mellitus bez rizičnih KV faktora ili oštećenja organa, umerena hronična bolest bubrega; 
  3. Umeren KV rizik: SCORE 1% i veći, a manji od 5%.

Većina sredovečnih osoba pripada ovoj kategoriji.  

  1. Mali KV rizik: SCORE manji od 1%. 

KV rizik može biti i veći od onog u SCORE karti:kod osoba koje su neaktivne ili gojazne, kod socijalno ugroženih osoba, kod osoba sa niskim HDL holesterolom i povišenim trigliceridima i dr.

Poseban značaj se odnosi na asimptomatske osobe sa prekliničkim aterosklerotičnim oštećenjima srca, mozga, bubrega, očnog dna, malih i velikih krvnih sudova. Klinički kardiološki pregled, pregled krvi i urina, EKG, EHO srca, Doppler krvnih sudova, Holter EKG, Test opterećenja i druge dijagnostičke metode doprinose otkrivanju asimptomatskih oštećenja.

PROCENA I LEČENJE POVEĆANOG KV RIZIKA

ZAŠTO U EUROMEDIKU?

Zato što se u EUROMEDIKU visoko ceni značaj procene KV rizika i poštuje značaj sistematskih pregleda u otkrivanju faktora rizika i skrivenih oštećenja.

EUROMEDIK permanentno edukaije pacijente i razvija pozitivan odnos sa njima. 

Misija EUROMEDIK-a je smanjenje KV rizika, a time i poboljanje kvalitet života.