Skip links

Kardiologija – Miokarditis

Pojam

Miokarditis je zapaljenje srčanog mišića, koje je najčešće uzrokovano virusima.
Perikarditis je zapaljenje srčane kese koje najčešće prati miokarditis.

Simptomi

 • Pojava bola i stezanja u grudima
 • Zamaranje (manjeg ili većeg stepena)
 • Pojava nepravilnog srčanog rada
 • Povišena tempreratura, malaksalost i sl.

Dijagnoza

 • Pregled interniste – kardiologa
 • Elektrokardiogram
 • Ultrazvuk srca sa koloz doplerom
 • Po potrebi invazivne procedure

Prevencija

 • Podizanje ličnog imuniteta
 • Izbegavanje kontakta sa obolelima
 • Izbegavanje skupova tokom epidemije virusa
 • Pravovremeno javljanje kardiologu