Skip links

Pedijatrija – Dijagnostičke procedure akutnih urinarnih infekcija kod dece

Anamneza:

 1. a) Novorođenče – Žuto prebojena koža, povraćanje, odbijanje obroka, slabo napredovanje u težini.
 2. b) Dojenče – Povišena temperature, povraćanje, odbijanje obroka, neprijatan miris urina, trag krvi u peleni. 
 3. c) Deca predškolskog i školskog uzrasta – Povišena temperature, bol u stomaku, učestalo i bolno mokrenje.

Klinički pregled:

 1. Procena opšteg stanja pacijenta
 2. Dijagnostičke procedure
 3. Laboratorijske analize – CRP, KKS, urin, urea, kreatinin seruma itd
 4. UK sa antibiogramom 1 i 2

Veoma je važan postupak uzimanja uzorka urina i UK. Obavezna toaleta genitalija sapunom i toplom vodom neposredno pre uzimanja srednjeg mlaza urina.

Terapija:

 1. a) Novorođenče uputiti na bolničko lečenje
 2. b) Dojenče uputiti na bolničko lečenje samo u slučaju teže kliničke slike, inače započeti lečenje ambulantno.
 3. c) Predškolski i školski uzrast ako je opšte stanje pacijenta zadovoljavajuće ambulantno lečenje
 4. Antipiretici – Paracetamol ili Brufen pri povišenoj temperature. Dovoljan unos tečnosti per os i mirovanje. Antibiotici iz grupe Cefalosporini 2. ili 3. generacije do dobijanja UK tj. antibiograma i tada po potrebi korigovati terapiju. Ukupna dužina lečenja 7-10 dana.
 5. Obavezna kontrola urina i UK 48 – 72 sata od započete terapije, kao i po završetku (CRP, KKS, urin, UK)
 6. Po izlečenju 10 – 14 dana uraditi UZ urotrakta
 7. Ako postoji sumnja na prisustvo anomalija ili patoloških promena uputiti dete nefrologu ili urologu