Skip links

Tag: Urinarne infekcije

Pedijatrija – Dijagnostičke procedure akutnih urinarnih infekcija kod dece

Pedijatrija – Dijagnostičke procedure akutnih urinarnih infekcija kod dece

in Tags

Anamneza: a) Novorođenče – Žuto prebojena koža, povraćanje, odbijanje obroka, slabo napredovanje u težini. b) Dojenče – Povišena temperature, povraćanje, odbijanje obroka, neprijatan miris urina, trag krvi u peleni.  c) Deca predškolskog i školskog uzrasta – Povišena temperature, bol u stomaku, učestalo i bolno mokrenje.