Skip links

Pedijatrija – Atopijski dermatitis

Atopijski dermatitis (atopijski ekcem) hronično je oboljenje kože koje je prisutno u 20-25% dece.

Uzrok ove pojave nije u potpunosti jasan. Značajni faktori rizika su nasledni poremećaji kožne barijere i imuniteta, a od spoljnjih faktora hemijski zagađivači, iritansi i alergeni.

Deca oko osme godine ulaze u remisiju (povlače se simptomi).

Leči se neiritirajućim kupkama koje imaju veliku količinu ulja i emolijentnim kremama. U izraženoj formi bolesti po savetu lekara daju se i drugi lekovi.

Potrebno je redovno praćenje pacijenata.

Saveti za roditelje: izbegavati iritanse i alergene (duvanski dim, kućnu prašinu, sintetiku, vunu, omekšivače), prati odeću blagim deterdžentima i dva puta ispirati.

Deca se kupaju mlakom vodom svakodnevno uz korišćenje uljanih kupki.

Emolijentne kreme aplikovati posle kupanja svakodnevno.

Sva dijagnostika (pregled pedijatra dermatologa i laboratorijska ispitivanja) mogu se obaviti u Euromediku, kao i odrediti pravilna terapija prema svakom pojedinačnom slučaju.

KOJI ANTIPIRETIK DATI U SLUČAJU POVIŠENE TEMPERATURE KOD DECE?

Od navršena tri meseca života mogu se davati ibuprofen ili paracetamol. Daje se blaga prednost ibuprofenu zbog njegovog antizapaljenskog dejstva i dejstva na bol. Oba leka su pouzdano bezbedna za davanje kod dece. Podnošenje oba leka je individualno (neko bolje podnosi ibuprofen, neko paracetamol).

KOMBINOVANJE OBA LEKA?

Kod dece sa visokom temepraturom (preko 39,5 c).

Ako je dat ibuprofen, a nije prošlo dovoljno vremena (6h) i dete je i dalje febrilno, tada treba dati paracetamol. 

Voditi računa da se ne perkorači maksimalna doza, za svaki lek posebno.

Uzroci povišene temperature mogu da budu razne infektivne i neinfektivne bolesti, pa je potrebno da se deca sa povišenom temperaturom jave pedijatru, kada će se posle specijalističkog pregleda, laboratorijskih i drugih pretraga, postaviti dijagnoza i započeti terapija od strane iskusnih pedijatara Euromedika.