Skip links

Neurologija – Test repetitivne stimulacije (TRS) ili test neuromišićne transmisije (TNT)

TRS ili TNT je dijagnostički pregled koji radi neurolog u elektromioneurografskom (EMNG) kabinetu. Ovaj test se izvodi kod bolesnika kod kojih postoji klinička sumnja na miasteniju gravis. 

Test se izvodi tako što se nervi stimulišu strujom i registruju se odgovori izazvani ovom stimulacijom u mišiću. Test se uobičajeno radi da ramenu i licu. Pacijent oseća višestruke stimulacije strujom, zatim dobija nalog od strane lekara da aktivira ispitivani mišić, a zatim se nerv ponovo stimuliše više puta. Pregled je bolan i neprijatan, ali izdržljiv I neophodna je saradnja bolesnika.

Kako se treba pripremiti za pregled?

Koža treba da bude čista bez nanošenja bilo kakvih krema ili mleka za telo. Savetuje se da se na pregled dođe bar 15 minuta pre zakazanog termina. Na pregled treba doneti izveštaj ordinirajućeg lekara, kao i rezultate ostalih sprovedenih dopunskih dijagnostičkih metoda. Ukoliko pacijent uzima lek Mestinon, treba da ga obustavi minimum 12 sati pre zakazanog pregleda. Ostala terapija se može uzeti i pacijent može normalno jesti i piti tečnost pre pregleda. Takođe Prostigminski test ne treba raditi u periodu od 12h pre testa repetitivne stimulacije. 

U Euromediku će pacijenti kojima je potreban test repetitivne stimulacije imati prvoklasnu dijagnostiku stručnih i iskusnih lekara i na vrhunskoj opremi. Ovo je ustanova u kojoj se poštuju procedure i visoki standardi rada.