Skip links

Otorinolaringologija – infekcije usne šupljine

Pojam

Pod ovim pojmom podrazumevaju se infekcije u usnoj šupljini a najčešće uzrokovane gljivicama, bakterijama ili udruženo.

Simptomi

 • Otežano gutanje
 • Bol u usnoj šupljini pri gutanju
 • Opšti simptomi blago povišena temperature
 • Malaksalost kod dece

Dijagnoza

 • Anamnestički podaci
 • Pregled lekara otorinolaringologa
 • Bris ždrela
 • Po potrebi dodatni pregledi i konsultacije

Prevencija

 • Higijena usne šupljine
 • Redovne kontrole i sanacija zuba
 • Bris ždrela
 • Ostale konsultacije po potrebi