Skip links

Ultrazvuk abdominalne aorte i ilijačnih arterija

Šta je ultrazvučni pregled abdominalne aorte i ilijačnih arterija?

Ultrazvuk je neškodljiv pregled koji koristi visokofrekventne zvučne talase za:

– Procenu anatomije trbušne aorte i ilijačnih krvnih sudova;

– Dokumentovanja normalne ili nenormalne širine (prečnika) krvnih sudova;

– Postojanja suženja ili zapušenja usled ateroskleroze ili prisustva tromba;

– Procenu brzine i kvaliteta protoka krvi.

Ultrazvuk abdominalne aorte radi se po uputu izabranog lekara opšte prakse ili lekara specijaliste. Pregled će sprovesti radiolog ili lekar druge specijalnosti koji je obučen za rad ultrazvukom.

Zašto mi je potreban ultrazvuk abdominalne aorte i ilijačnih arterija?

1. Ultrazvuk abdominalne aorte indiciran je za pacijente sa znakovima i simptomima aneurizme trbušne aorte.

2. Pacijenti koji su izloženi riziku od aneurizme, zbog naslednih faktora ili dugogodišnji pušači, i bez znakova i simptoma su kandidati za ultrazvučni pregled.

3.Radi se i kao kontrolni pregled posle hirurškog lečenja aneurizme abdominalne aorte ugradnjom veštačkih proteza.

4. Kontrola posle iliofemoralnog baj-pasa, operacije zaobilaženja zapušenog dela spoljašnje ilijačne aorte ili početnog dela butne arterije.

5. Kontrola posle postavljanja stenta u ilijačne arterije.

Kako da se pripremim za pregled?

Kad god je to moguće, ne treba uzimati hranu najmanje šest sati pre ultrazvučnog pregleda aorte. Pacijenti treba da uzimaju propisane oralne lekove u svom uobičajenom rasporedu sa malim gutljajima vode.

Šta se događa tokom pregleda? 

Pregled ultrazvukom je neinvazivna, bezbolna procedura koja vas ne izlaže štetnom zračenju.

Nema rizika povezanih sa ovim ispitivanjem i većina ljudi se tokom postupka oseća malo ili nimalo nelagodno.

Potrebno je da oslobodite trbuh, skidanjem ili podizanjem odeće tako da trbuh bude otkriven. Pregled se izvodi u ležećem položaju, na ledjima. Potom će vaš lekar naneti vodorastvorljivi gel na kožu trbuha. . On se koristi da bi poboljšao naleganje ultrazvučne sonde na kožu, u cilju izbegavanja pojave vazduha izmedju njih, jer ometa stvaranje normalne slike. Ako vijuge creva i želudac sprečavaju dobar prikaz aorte, leći ćete na jedan ili drugi bok, da bi se videla kroz jetru, bubrege i slezinu.

Cela dužina trbušne aorte i ilijakalnih arterija se prikazuje da bi se procenila njihova kontura, veličina i prisustvo ili odsustvo masa unutar krvog suda ili u okolini. Prikazuje se i nekoliko centimetara celijačnog stabla i gornje mezenterijalne arterije, krvnih sudova koji izlaze iz stabla aorte.

Normalna širina aorte je do 30 mm, preko se označava kao aneurizma.

Zajedničke ilijačne arterije imaju najveći dozvoljeni prečnik 15 mm, preko 20 mm je aneurizma.

Zadebljanje zida i suženja su najčešće izazvana aterosklerozom.

Može se videti i pucanje dela zida aorte, što je indikacija za hitnu hospitalizaciju.

U aorti se često vide zidni trombovi, koji se najlakše dokazuju kolornim prikazom pomoću Dopplera.

To se postiže merenjem zvučnih talasa koji se odbijaju od crvenih krvnih zrnaca. Smer toka krvi prema prema sondi se na ekranu vidi kao crvena boja, a suprotno od sonde kao plava boja.

Dopplerom se meri brzina protoka krvi u krvnim sudovima, bilo na mestu suženja ili na delovima koji su normalne širine i prikazuje na ekranu u realnom vremenu, u obliku krivulje protoka. Na osnovu toga se procenjuje kvalitet i dovoljnost cirkulacije.

Čuje se i zvučni signal toka krvi, koji pomaže lekaru da što preciznije meri kvalitet protoka.

Koliko traje pregled?

Pregled uobičajeno traje od 20 minuta do 30 minuta. Može se desiti da potraje i duže u slučaju da se radi o izrazito teškim promenama na krvnim sudovima.

Šta raditi posle pregleda?

Posle pregleda generalno ne postoje posebna uputstva. Možete odmah nastaviti svoje uobičajene aktivnosti, osim ako vam lekar ne kaže drugačije.

Rezultati ispitivanja

Normalni rezultati ispitivanja ukazuju da nemate proširenja (aneurizme) ili suženja, kao ni začepljenja arterija. To takođe znači i da je protok krvi u vašim krvnim sudovima normalan.

Nenormalni rezultati mogu ukazati na:

– Zadebljanje zidova, suženja i/ili zapušenja kao posledica ateroskleroze.

– Aneurizme aorte ili ilijačnih arterija.

– Prisustvo tromba u aorti i/ili ilijačnim arterijama.

– Povećanje ili smanjenje brzine protoka krvi.

Dopunska ispitivanja

U slučaju otkrivanja aneurizme aorte ili ilijačnih arterija, suženja ili potpunih zapušenja ilijačnih arterija koja uzrokuju oslabljenu cirkulaciju u trbuhu, karlici ili nogama, savetovaće se dodatni pregledi, kao što je MSCT (ili MDCT), pregled krvnih sudova nogu kompjuterizovanom tomografijom, koja podrazumeva korišćenje rendgenskih zraka.

Takodje je moguće da vam bude predložen pregled arteriografija aorte i ilijačnih arterija, metoda koja takodje koristi rendgenske zrake.

Ukoliko se nadju ozbiljne promene na arterijama, obavezno se mora konsultovati i vaskularni hirurg.

Ukoliko se pronadju aneurizme aorte prečnika preko 55 mm, potreban je hitan pregled vaskularnog hirurga i obavezno dodatna ispitivanja, a najverovatnije i hospitalizacija!

Rezultate svog ispitivanja, OBAVEZNO morate pokazati vašem izabranom lekaru, a u slučaju da vas je na pregled poslao drugi lekar onda i njemu stavljate izveštaj na uvid.