Skip links

Ultrazvučni pregled pazušnih jama

  • Šta je ultrazvučni pregled pazušnih jama ?

Ultrazvučni pregled pazušnih jama je bezbolna i pouzdana dijagnostička procedura koju izvodi lekar specijalista radiologije uz pomoć ultrazvučnog aparata, sonde i ultrazvučnih talasa, kojom prilikom se na ekranu aparata stvara ultrazvučna crno bela slika.

Za ovaj pregled nije potrebna posebna priprema.

Za žene je važno da pre pregleda na predeo pazuha ne stavljaju nikakve perspirante. Perspirantni u dodiru sa ultrazvučnim gelom koji se aplikuje na kožu pazuha neposredno pre pregleda, ometaju prolaz ultrazvučnih talasa i kvare kvalitet ultrazvučne slike .

Pacijent se oslobodi odeće sa gornje polovine tela, legne na lađa i podigne ruke iznad glave, tako da one opušteno  leže na uzglavlju. Na taj način pazušna jama postaje pristupačna za pregled koji može da počne.

Ovaj pregled je bezbolan, komforan i nije štetan, tako da se u skladu sa kliničkom potrebom može ponoviti više puta bez bilo kakve bojazni.

Uvek se pregedaju obe pazušne jame, bez obzira što su se tegobe javile samo sa jedne strane.

Na kožu pazuha se nanese gel, a zatim se uz pomoć odgovarajuće ultrazvučne  sonde i ultrazvučnih talasa dobije slika na ekranu aparata koju i pacijent u toku samog pregled, ukoliko želi, može pratiti .

  • Ko sve može obaviti ovu vrstu ultrazvučnog pregleda ?

Zbog toga što ovaj način pregleda nema nikakvih dokazanih štetnih efekata na ljudski organizam ovako se mogu pregledati sve starosne grupe od novorođenčeta do najstarijih pacijenata, a takođe i trudnice i dojlje.

  • U kojim situacijama se izvodi ultrazvučni pregled pazušnih jama ?

1 . Ako je pacijent osetio bol ili napipao otok ili bilo kakvu promenu u predelu pazuha

2 . U sklopu preventivnih i kontrolnih ultrazvučnih pregeda dojki žena i muškaraca

3 . U sklopu kontrolnih pregleda onkoloških pacijenata najčešće nakon opercija karcinoma dojke, melanoma, kao i praćenja raznih sistemskih oboljenja i oboljenja krvi i  koštane srži .

4. U toku punkcije ili biposije promena u pazušnoj  jami, a radi uzimanja uzorka iz njih, a u cilju dalje dijagnostičke promene .Pod kotrolom ultrazvuka se dobija tačna slika  i lokalizacija promene  koja se bioptira .

  • Šta se može dijagnostikovati ovim pregledom ?

Ovim  pregledom se mogu dijagnostikovati:

1 . promene u površnim slojevima kože i podkožnog tkiva – one se najčešće napipaju kao pokretne i bezbolne, manje ili veće kuglice koje su pre svega poreklom zapušenih izvodnih kanala znojnih i lojnih žlezda i uraslih folikula dlaka

2 . promene u dubljim slojevima pazušnih jama poreklom pre svega od uvećanih limfnih nodusa, ređe krvnih sudova, nerava i masnog tkiva pazušne jame

Sve ove promene mogu biti pokretne ili nepokretne, bezbolne ili bolne, sa kožom iznad njih koja je neizmenjena ili na različite načine izmenjena, što će uticati na tok daljeg ispitivanja.

  • Zašto je dobro ultrazvučni pregled pazuha obaviti u Euromediku?

Euromedik poseduje savremene ultrazvučne aparate i stručne radiologe koji će pregled obaviti temeljno i savesno, detaljno objasniti pacijentu njegovo trenutno stanje i dati mu savet u smislu eventualne dalje radiloške i kliničke dijagnostike.

Sve dalje dijagnostičke procedure i kliničke specjalističke preglede pacijent može obaviti u Euromedikovim ustanovama gde će ga dočekati stručno i ljubazno ososblje i topla i prijatna atmosfera .