Skip links

Ultrazvučni pregled limfnih žlezda vrata

Tehnika pregleda

Pregled se radi u ležećem položaju. Za pregled nije potrebna nikakva priprema, bezbolan je, neškodljiv i po potrebi se može ponavljati.

Kada se radi ultrazvučni pregled limfnih žlezda vrata

  1. Samoinicijativno
  • Kada se napipa jedna ili više promena (oteklina) na vratu.
  • Kod otežanog  gutanja ili bolova u grlu

2.  Po preporuci izabranog lekara ili specijaliste (otorinolaringologa, endokrinologa, maksilofaijalnog hirurga, infektologa, hematologa…)

3.  Kod malignih oboljenja

            – Tokom preoperativne pripreme     

            – Nakon operacije

– Tokom lečenja (hemoterapija, zračna terapija ili kombinovano)

Ovi pregledi se rade periodično, po protokolu na zahtev ordinirajućeg lekara (hirurga operatera ili onkologa).

Zašto je dobro uraditi  pregled u Euromediku

Preglede rade lekari eksperti za datu oblast, na kvalitetnim aparatima, uz poštovanje standarda i protokola pregleda .

Po završenom pregledu dobija se pisani izveštaj sa nalazom i predlozima o daljim konsultacijama drugih specijalista ako su potrebne.