Skip links

Ultrasonografija pankreasa

Pankreas je mala žlezda veličine oko 15cm i težine oko 100 grama, ali ima izuzetnu ulogu u našem organizmu tako što lučenjem enzima u creva (egzokrina uloga) učestvuje u procesima varenja hrane, a lučenjem hormona u krvi (endokrina uloga) učestvuje u regulaciji nivoa šećera u krvi.

Koje su indikacije za pregled?

 • Abdominalni bol (akutni abdomen)
 • Povraćanje I /ili dijareja
 • Anoreksija, gubitak telesne mase, dehidratacija
 • Povećanje vrednosti masnoća u krvi, povišene vrednosti pankreatičnih enzima I bilirubina, smanjene vrednosti kalcijuma I albumina…
 • Dijabetična ketoacidoza
 • Postoperativna praćenja
 • Kontrolni pregledi nakon upale pankreasa
 • Sumnja na tumorskeprocese
 • Upala žučne kese
 • Febrilna stanja
 • Palpabilne mase u trbuhu

KAKO SE OBAVLJA ULTRAZVUČNI PREGLED PANKREASA?

Obzirom da se pregled radi u sklopu ultrazvučnog pregleda abdomena, potrebno je da pacijent bar 6 h pre pregleda ne konzumira hranu, kafu, zaslađene tečnosti.

Ako se radi o hitnom pregledu, priprema se ne sprovodi.

Potrebno je da pacijent  skine odeću sa gornje polovine tela . 

Ultrazvučni pregled jetre počinjemo  u leđnom položaju pacijenta, nanosi se gel na kožu I pacijent zamoli da ne diše.

Pregled je komforan i bezbolan.

Kod krupnijih osoba pregled je često limitiran.

Koje je najčešće oboljenje pankreasa?

Pankreatitis, a to  je stanje koje nastaje usled upale pankreasa (gušterače)

Pankreatitis je veoma  ozbiljno oboljenje koje, u zavisnosti od toka bolesti, može voditi izlečenju, ali može biti i životno ugrožavajuće. Sama prognoza pankreatitisa zavisi od uzroka bolesti, težine oštećenja pankreasa, godina i opšteg stanja pacijenta, kao I od pridruženih bolesti koje pacijent ima ili koje može dobiti kao komplikaciju pankreatitisa.

Upala pankresa može biti akutna i hronična.

Akutna upala pankreasa najčešće je posledica bolesti žučnog sistema ( kamenja) i alkoholizma. Težina upale se kreće od blage, preko srednje do teških i vrlo teških oblika.

Shodno tome je i relevantan ultrazvučni nalaz.

Kod blagih oblika, najčešće, ultrazvukom se ne primećuju nikakve promene, te se dijagnoza postavlja pregledom i laboratorijskim pretragama.

Kod srednjih i težih oblika ultrazvučni pregled može da pomogne u postavljanju dijagnoze,koja svakako mora biti upotpunjena dodatnim pretragama.

Za razliku od akutnog pankreatitisa, čiji je najčešći uzrok, kako je navedeno, kamenje u žučnoj kesi, hronični pankreatitis je perzistentna upala, najčešće uzrokovana alkoholizmom, hroničnom opstrukcijom ili suženjem pankreatičnog izvodnog kanala,  u manjem broju slučajeva nepoznatog je uzroka.

Ultrazvučnim pregledom pankreasa  se mogu otkriti i promene za koje se postavlja sumnja

tumorskog procesa. Tumori mogu biti benigni i maligni i ultrazvučni pregled je apsolutno nedovoljan  sam kao takav.

Bilo kakva promena uočena na pankreasu, čak i  ako imponuje kao benigna, zahteva CT ili MR dijagnostiku, radi postavljanja konačne dijagnoze, kao i odnosa tumora sa ostalim strukturama, radi planiranja operativnog zahvata.

Svi navedeni dijagnostički pregledi se mogu obaviti u Euromediku od strane eminentnih stručnjaka, a nakon toga, shodno nalazu,  i pregledi gastroenterologa, endokrinologa I hirurga.