Skip links

Ultrazvučni pregled dojki

ŠTA JE ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI?

Ultrazvučni pregled dojki i regionalnih limfatika  je bezbolna, neškodljiva (ne zrači, može da se ponavlja) jeftina, brza dijagnostička metoda, koja uz pomoć ultrazvučnih talasa daje podatke o građi dojki i strukturama u pazušnoj , natkljucnoj i podključnoj regiji u realnom vremenu.

Pregled obavlja radiolog na ultrazvučnom aparatu sa linearnom visokofrekventnom sondom  koristeći definisane tehnike  pregleda koji  uključuje i pregled pazušne  regije, kao i regiju iznad i ispod ključne kosti.

KAKO SE OBAVLJA ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI?

Dojka je najdostupnija ultrazvučnom pregledu u položaju na leđima, sa obe ruke uzdignutim iznad glave.

Pre početka pregleda obavezno se uzima ANAMNEZA u cilju utvrđivanja faktora rizika za karcinom dojki, genetska opterećenost.

Podaci o prvoj i poslednjoj menstruaciji

Broj porođaja  i u kojoj životnoj dobi

Dojenje

Uzimanje hormonske terapije

INSPEKCIJA

PALPACIJA

Lekar stavlja gel na sondu i definisanom  tehnikom  sonda  se pomera obuhvatajući sve segmente obe dojke kao i regiju pazuha i  regiju ispod i iznad ključne kosti gde se pregledaju regionalni limfni čvorovi.

PREPORUČUJE SE DA SE  PREGLED OBAVI U PRVOJ FAZI MENSTRUALNOG CIKLUSA  OD  5 -12 DANA ,RAČUNA SE OD PRVOG DANA MENSTRUALNOG KRVARENJA.

KADA  SE RADI ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI ?

Najčešći  simptom koji dovodi pacijentknju na pregled je bolna dojka.

Bolna dojka (mastalgia, mastodinia) je najvećim delom  uslovljena fiziološkim procesima u sklopu hormonskih promena koje prate pojedine faze menstrulnog ciklusa pa je preporuka  da se pregled obavi u prvoj fazi ciklusa  od 5-12 dana.

BOL U DOJCI KOJI TRAJE DUŽE OD 2 NEDELJE PRAĆEN PALPATORNOM REZISTENCIJOM ZAHTEVA DALJU DIJGNOSTIČKU OBRADU GDE ULTRAZVUČNI PREGLED ZAUZIMA PRVO MESTO NAKON ANAMNEZE I PALPACIJE.

U toku samopregleda dojki, koji se radi jednom mesečno  u prvoj polovini ciklusa, promena koja se  napipa  može lako i uspešno  da se definiše na osnovu jasnih kriterijuma,  da li je u pitanju  cistična ili solidna  promena .

Ultrazvučnim pregledom se jasno definišu karkateristični kriterijumi na osnovu kojih se mogu razlikovati benigne (bezazlene) od malignih (zloćudnih) promena.

Ultrazvučni pregled  se koristi kao PRVA DIJAGNOSTIČKA METODA U RANOM OTKRIVANJU (SCREENING) raka dojki kod žena mlađih od 40 godina, gde dominira žlezdana građa dojki  kod kojih je pouzdanost mamografije  smanjena, a  sa druge strane se izbegava i zračenje u mlađem životnom dobu .

Preporuka je da  svaka  žena od 25-te godine života jednom godišnje uradi preventivni ultrazvučni pregled  dojki, posebno ako je u bližoj  porodici bilo maligniteta.

Ultrazvučni pregled se koristi kao prva metoda kod žena koje su na hormonskoj terapiji  jer one imaju vise žlezdanog tkiva  što otežava da se promena vidi na mamografskom pregledu.

Ultrazvučni pregled je prva dijagnostička metoda kod trudnica jer  je bezopasna metoda, nema zračenja.

Ultrazvučni pregled se radi kao prva dijagnostička metoda u slučaju promena u dojkama kod MUŠKARACA.

Ultrazvučni pregled kao prva dijagnostička metoda kod žena sa silikonskim implantima.

ULTRAZVUK SE KORISTI  U TOKU DIJAGNOSTIČKIH  PROCEDURA CITOLOŠKIH I HISTOLOŠKIH BIOPSIJA KOD PALPABILNIH I NEPALPABILNIH PROMENA KAO I KOD TERAPIJSKIH PUNKCIJA (CISTA, GALAKTOCELA, APSCESA, EVAKUACIJA SEROMA, HEMATOMA).

Nakon operacije ultrazvučna dijagnostika je važna u proceni postoperativnih komplikacija, otkrivanje recidiva tumora, procena širenja osnovne bolesti u drugu dojku ili limfne čvorove pazuha i supra i infraklavikularnoj regiji.

 ZAŠTO JE DOBRO OBAVITI ULTRAZVUČNI PREGLED U ,,EUROMEDIKU,,?

Zbog kvaliteta naših ultrazvučnih aparata, prijatnog i urednog ambijenta, ljubaznog osoblja, a najviše zbog stručnosti i visoko profesionalnog rada radiologa.

Pregled u trajanju od 20 min, će biti obavljen detaljno po svim standardima  dobre kliničke prakse .

Nakon pregleda pacijent će dobiti detaljno objašnjenje njegovog stanja, predlog za eventulanu dalju dijagnostiku (mamografija, magnetna rezonaca) a ukoliko je potrebno i savet  kom se lekaru dalje treba obratiti (onkohirurgu, endokrinologu) kao i savet za dalje praćenje i redovnu samokontrolu. Dalje dijagnostičke procedure i preglede lekara specijalista pacijent može obaviti u EUROMEDIKOVIM  ustanovama.