Skip links

Kolor doppler vena donjih ekstremiteta

ŠTA JE KOLOR DOPLER VENA DONJIH EKSTREMITETA ?

Pregled koji izvodi lekar specijalista radiologije pomoću ultrazvučnog aparata kojim se uočavaju vene i protok krvi u njima.

KAKO SE PREGLED OBAVLJA?

Za ovaj pregled nije potrebna posebna priprema, osim u slučaju istovremenog pregleda arterija nogu, kada bi bilo poželjno sat vremena pre pregleda ne pušiti. Pacijent bude zamoljen da skine odeću i obuću od pojasa na niže. Pacijent udobno leži  na krevetu uzdignutog uzglavlja, noge su opružene blago povijene u kolenima. Tokom pregleda potrebno je uočiti sve površine i duboke vene nogu i proceniti protok u njima. Ponekad lekar sondom mora venu da pritisne, što može stvoriti osećaj diskomfora tokom preglda, ovaj deo pregleda je neizbežan jer se na ovaj način preciznije može uočiti tromb u veni.

KADA SE OVAJ PREGLED OBAVLJA?

Ovaj pregled je prvi korak u dijagnostici hronične venske insuficijencije, u slučaju proširenih vena (varikozne vene), kod sumnje na prisustvo tromba u veni. Pregled se može obaviti na lični zahtev ili po preporuci lekara. Oboljenja vena mogu dati sledeće tegobe: bol, otok (stopala, potkolenice ili cele noge), osećaj težine u nogama, osećaj trnjenja, „mravinjanja“, svraba, noćne klaudikacije (grčevi). Pregled bi trebalo uraditi u slučaju da ste primetili da vam je koža potkolenice suva, glatka i tanka ali i ako ste primetili crvenilo, bol, otok i opipljiv tumefakt (kvrgu) pod kožom – najčešće sa unutrašnje strane noge. Ovaj pregled treba obaviti i ako ste primetili ranu na unutrašnjem delu potkolenice “ulcus cruris”.

ŠTA JE HRONIČNA VENSKA INSUFICIJENCIJA?

Hronična venska insuficijencija je skup patoloških stanja i procesa koji dovode do zastoja u oticanju venske krvi. Termin je vezan za promene koje se razvijaju skoro isključivo u venama donjih ekstremiteta kada je povećan venski pritisak u površinskom i dubokom venskom sistemu (kao rezultat oštećenja valvula sa pojavom refluksa i/ili opstrukcijom protoka). Manifestuje se abnormalno proširenim i izvijuganim venskim spletovima donjih ekstremiteta  (varikozne vene).

ŠTA SE MOŽE DIJAGNOSTIKOVATI OVIM PREGLEDOM?

Ovaj pregled je najbrži, najlakši, najbezbolniji, najprecizniji, neškodljiv i visoko pouzdan. Njime se može dijagnostikovati postojanje hronične venske insuficijencije, tromboze dubokih vena, tromboflebitisa površinskih vena. Ova vrsta pregleda, služi nam za jasan prikaz u kojoj meri pacijent ima varikozne (proširene) vene.

ZAŠTO TREBA DA URADIM OVAJ PREGLED U EURMEDIKU?

Ovaj pregled bi trebalo da uradi svako ko ima gore navedene tegobe, ili  kada vaš lekar posumlja da imate neko od gore navedenih stanja. Ovaj pregled je neizostavan prilikom pripreme pacijenta za operativno lečenje proširenih vena.  Nakon pregleda, pacijent dobija detaljno objašnjenje svog zdravstvenog stanja, predlog dalje dijagnostike, kao i savet kom lekaru da se pacijent obrati.  Operaciju proširenih vena, kao i sve ostale vaskularne hirurške procedure možete obaviti u našoj najsavremenije opremljenoj bolnici, u kojoj rade vaskularni hirurzi sa dugogodišnijm iskustvom na čelu sa Akademikom prof. dr  Đorđe Radakom.