Skip links

Otorinolaringologija – Akutni rinosinuzitis

Pojam

Pod ovim nazivom podrazumevaju se akutne zapaljenske promene sluznice nosa i paranazalnih šupljina, koje se najčešće javljaju sezonski a uzrokovani su obično virusima i bakterijama. Od značaja je rashlađivanje i razlike u temperaturama.

Simptomi

 • Kijavica sa bistrim, zamućenim sekretom
 • Opšti simptomi bolesti, malaksalost i sl.
 • Blago do visoko povišena temperature
 • Bol u predelu lica i glavobolje

Dijagnoza

 • Pregled lekada otorinolaringologa
 • Bris nosa i ždrela, laboratorijske analize
 • RTG paranazalnih šupljina
 • Po potrebi dodatni pregledi i konsultacije

Prevencija

 • Izbegavanje kontakta sa obolelim
 • Toaleta nosa
 • Pravilna ishrana, umerene fizičke aktivnosti
 • Blagovremeno javljanje lekaru