Skip links

Oftalmologija – Kandidati za lasersko skidanje dioptrije

Prvi uslov za lasersko skidanje dioptrije je da je potencijalni pacijent punoletan, tj. da je stariji od 18 godina. Pre odluke se radi veoma detaljan pregled koji podrazumeva niz analiza i merenja parametara oka. Dioptrija mora biti stabilna najmanje godinu dana, jer ukoliko dioptrija ima tendenciju da se menja, nakon samog operativnog zahvata će se ponovo ispoljiti na oku.

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi (debljina rožnjače zakrivljenost, opseg dioptrije, uzrast i godine pacijenta) možemo potpuno bezbedno izvesti operativni zahvat.

Zakažite Vaš oftalmološki pregled.